Μηχανογραφικές αλλαγές στο παρά 5 της Απονιτροποίησης

2018-02-14

Σε διευκρινήσεις που αφορούν τη Μηχανογραφική Εφαρμογή της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», η υποβολή των αιτήσεων για την οποία λήγει σε δύο μέρες στις 16 Φεβρουαρίου, προχώρησε το αρμόδιο υπουργείο, αφού πλέον στο υποσύστημα των αιτήσεων στήριξης θα εμφανίζονται όλα τα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και των δηλωμένων και ψηφιοποιημένων σε μη επιλέξιμη χωρική ενότητα για χρήση γης. 


Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, οι παραγωγοί πρέπει να προσέξουν τα εξής:

1)Αγροτεμάχια σε μη επιλέξιμη χωρική ενότητα

Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη μηχανογραφική εφαρμογή στο υποσύστημα των αιτήσεων στήριξης, προκειμένου να εμφανίζονται πλέον όλα τα αγροτεμάχια, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των αγροτεμαχίων τα οποία είναι δηλωμένα και ψηφιοποιημένα σε μη επιλέξιμη χωρική ενότητα για χρήση γης.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν για ένταξη στη δράση 10.1.04 και τα εν λόγω «μη επιλέξιμα» αγροτεμάχια.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί στην ΕΑΕ 2017 ή σε παλαιότερη ΕΑΕ έχουν υποβάλλει ένσταση για την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, η οποία έχει εξεταστεί και έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αγροτεμάχιο κατά το στάδιο των διασταυρωτικών ελέγχων παύει να είναι μη επιλέξιμο.

Σε αυτή την περίπτωση στην πληρωμή της ενίσχυσης για τη δράση 10.1.4 θα υπολογίζονται και τα εν λόγω αγροτεμάχια, χωρίς πρόβλημα.

Εάν όμως, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί είτε δεν έχουν υποβάλλει ένσταση είτε η ένστασή τους έχει εξεταστεί και έχει απορριφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε η πληρωμή της ενίσχυσης για τη δράση 10.1.04 θα γίνεται με την επιβολή κυρώσεων, λόγω διαφοράς έκτασης μεταξύ έκτασης ένταξης και προσδιορισθείσας.

Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αιτηθούν για ένταξη στη δράση 10.1.04 μη επιλέξιμα αγροτεμάχια, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.

Προκειμένου να εμφανιστούν όλα τα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα αίτηση με τα στοιχεία από την ΕΑΕ. Κατά συνέπεια:

-εάν υπάρχει πρόχειρη αίτηση στήριξης, θα πρέπει να γίνει διαγραφή και στη συνέχεια δημιουργία Νέας εγγραφής, ενώ

- εάν υπάρχει Οριστική Αίτηση, θα πρέπει να γίνει δημιουργία Νέας εγγραφής. Στην καρτέλα «αγροτεμάχια αίτησης» πριν από τη στήλη «Έκταση Ένταξης (Ha)» έχει προστεθεί η στήλη «Παρατηρήσεις», η οποία είναι συμπληρωμένη στα «μη επιλέξιμα» αγροτεμάχια με το λεκτικό «Μη επιλέξιμη χωρική ενότητα». Εάν δεν εμφανίζεται στην οθόνη σας, πατήστε Ctrl+R για να εμφανιστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη δράση 10.1.04 είναι η 16.02.2018.

2) Αιτήσεις στήριξης που δεν αντιστοιχούν στην τελευταία εικόνα της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ), λόγω διοικητικής πράξης

Σε συνέχεια και των ενημερώσεων που έλαβαν χώρα την Πέμπτη 01.02.2018 στην Αθήνα και την Κυριακή 04.02.2018 στη Θεσσαλονίκη, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση τυχόν αλλαγής της ΕΑΕ σας, λόγω υποβολής και εξέτασης ? έγκρισης διοικητικής πράξης θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα εγγραφή αίτησης στήριξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, προκειμένου να έρθει η νέα εικόνα της ΕΑΕ σας.

Πηγή: https://www.agronews.gr/