Μετά την ενιαία και τους ελέγχους Νοέµβριο η Απονιτροποίηση

2018-09-18

Σε µια ανασκόπηση της ενιαίας ενίσχυσης για τα ΟΣ∆Ε των ετών 2011 και 2012 προχωρούν αυτό το διάστηµα στον Οργανισµό Πληρωµών σε συνεργασία µε το υπουργείο, που θα συµπαρασύρει κι άλλες πληρωµές Προγραµµάτων (εξισωτικές, Βιολογικά, ∆ασώσεις κλπ), σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμοδίων, όπως τον κατέγραψε ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου, υποστηρίζοντας ότι «µέχρι τέλος του έτους θα έχουν τελειώσει µε το κοµµάτι των πληρωµών». 

Αυτό σηµαίνει αφενός ότι θα δροµολογηθούν οι παλιές εκκρεµότητες στα αγροπεριβαλλοντικά, όπως έχουν δηλώσει και στην Agrenda οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου θα τρέξουν οι πληρωµές για τα Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων Απονιτροποίηση, Βιολογικά και Σπάνιες Φυλές. Οι πιστώσεις αυτές αναµένεται να πάρουν σειρά µετά την προκαταβολή του τσεκ, ενώ υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση του Β' Πυλώνα, για πρώτη φορά η Κοµισιόν διευκολύνει τα κράτη µέλη, που αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής στο 85% από 75% µέχρι σήµερα.

Όσον αφορά τα ποσά, υπενθυµίζεται ότι στο µέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι µε συνολική αιτούµενη έκταση 850.000 στρέµµατα και συνολικό προϋπολογισµό της πενταετίας µετά την υπερδέσµευση στα 254,6 εκατ. ευρώ και ελάχιστη βαθµολογία ένταξης τα 12,2 µόρια. Αυτό σηµαίνει ότι για το πρώτο έτος υπολογισµένο µε τον υψηλότερο συντελεστή που αφορά τα κηπευτικά και ανέρχεται στα 60 ευρώ το στρέµµα το ποσό που έχει δεσµευτεί ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ. Αν η προκαταβολή αφορά το 70% θα κυµαίνεται περί τα 35-36 εκατ. ευρώ, ενώ για προκαταβολή 85% φτάνει περίπου τα 43 εκατ. ευρώ.ηµειωτέον ότι αυτό το διάστηµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, µε εγκύκλιο του προέδρου του Οργανισµού, πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε αγροτεµάχια που δηλώθηκαν αρδευτικά για το Μέτρο της Απονιτροποίησης αλλά και για τις ανάγκες άλλων προγραµµάτων όπως το Κοµφούζιο, η Εναλλακτική Ζιζανιοκτονία Ορυζώνων και οι Αυτόχθονες φυλές, προκειµένου να είναι έτοιµοι για να «τρέξουν» τις προκαταβολές των πληρωµών.

Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ελέγξει:

-τη βεβαίωση από το φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή/και

-την ισχύουσα άδεια χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή-Αν είναι κοινή με άλλους δικαιούχους Υ/Δ επιμερισμού της εκτιμώμενης ποσότητας ύδατος) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή/και 27

- την υποβληθείσα αίτηση για έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης νερού με τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης πρέπει να είναι μέχρι και την 16.02.2018, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση

.Επιπλέον, στις περιπτώσεις που το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που δεν ανήκει στον παραγωγό, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας χρήσης νερού, πρέπει να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο του υδροληπτικού έργου μαζί με την ισχύουσα άδεια χρήσης νερού ή την υποβληθείσα μέχρι τις 16.02.2018 αίτηση για άδεια χρήσης νερού στο όνομα του κύριου ή κάτοχου του υδροληπτικού έργου. 

Πηγή:agronews