Μέλι: Αυξημένο ενδιαφέρον για εισαγωγές στη Γαλλία, η χώρα μας στη δέκατη θέση των κυριότερων προμηθευτών της χώρας

2019-06-10

Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι Γάλλοι για την κατανάλωση ελληνικού μελιού. Το 2018 η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, έχοντας επιτύχει εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών της, κατά 42% σε αξία και κατά 50% σε ποσότητα. Όπως επισημαίνει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή διείσδυση στη γαλλική αγορά αποτελούν η ανάδειξη του προϊόντος μέσω της καλαίσθητης συσκευασίας και ετικέτας, η σωστή τοποθέτηση, καθώς και η στοχευμένη προώθηση και προβολή του προϊόντος. Οι Γάλλοι καταναλώνουν περίπου 40.000 τόνους μελιού ετησίως, ήτοι 600 γραμμάρια ανά κάτοικο ανά έτος, γεγονός που τοποθετεί τη Γαλλία αρκετά υψηλά μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών μελιού στην Ευρώπη.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Συνδικάτου Μελιού (Syndicat Français des Miels), η κατανάλωση αφορά σε ποσοστό 56,4% μέλι σε ρευστή μορφή και σε ποσοστό 43,3% μέλι με κρεμώδη υφή, ενώ το υπόλοιπο 0,3% αντιστοιχεί στη γύρη.
Όσον αφορά στην κατανάλωση ανά είδος μελιού, το μέλι ανθέων κυριαρχεί, αντιστοιχώντας στο 21,3% του συνολικού όγκου που καταναλώθηκε στη χώρα το 2017. Ακολουθεί το μέλι καστανιάς με μερίδιο 15,2% και το μέλι από ελαιοκράμβη με 13,9%. Το μέλι ηλίανθου καταλαμβάνει την 4η θέση με μερίδιο 10%.
Σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, το συντριπτικό μερίδιο του μελιού που εισάγει η Γαλλία προέρχεται από χώρες της Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, το 2018 εισήγαγε μέλι αξίας 90,7 εκ. ευρώ και ποσότητας 24 χιλ. τόνων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., το οποίο αντιστοιχεί σε 83% της συνολικής αξίας και σε 75% της συνολικής ποσότητας που εισήγαγε η χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι δέκα προμηθευτές μελιού της Γαλλίας διαμορφώθηκαν
ως εξής:
Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι δέκα προμηθευτές μελιού της Γαλλίας διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. Ισπανία: με μερίδιο 23% επί των συνολικών εισαγωγών μελιού που πραγματοποίησε η Γαλλία το 2018 (σε όρους αξίας), η χώρα κατέχει την 1η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας. Οι εξαγωγές της, συνολικής αξία 25,2 εκ. ευρώ και ποσότητας περίπου 6 χιλ. τόνων εμφάνισαν πτώση κατά 15,4% και 7,8 αντιστοίχως σε σχέση με το 2017.
2. Βέλγιο: πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας 19,6 εκ. ευρώ και ποσότητας 6,3 χιλ. τόνων προς τη Γαλλία το 2018, μειωμένες κατά 5,4% και 17,5% αντιστοίχως. Το μερίδιο των βελγικών εξαγωγών ανήλθε σε 18% σε όρους αξίας και 19,6% σε όρους ποσότητας επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών μελιού.
3. Γερμανία: σε αντίθεση προς τις προηγούμενες χώρες, οι εξαγωγές μελιού της Γερμανίας προς τη Γαλλία αυξήθηκαν το 2018 κατά 17,6% σε όρους αξίας και 18,4% σε όρους ποσότητας και ανήλθαν σε 18,7 εκ. ευρώ και 4,5 χιλ. τόνους, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 17,1% και 14% αντιστοίχως επί των συνολικών εισαγωγών της Γαλλίας.
4. Ουκρανία: με εξαγωγές αξίας 9,1 εκ. ευρώ και ποσότητας 4,7 χιλ. τόνων, η χώρα κατέγραψε αύξηση των εξαγωγών της κατά 4% σε αξία, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2017 σε όρους ποσότητας. Οι επιδόσεις αυτές αντιστοιχούν σε μερίδιο 8,4% σε αξία και 14,8% σε ποσότητα επί των συνολικών εισαγωγών της Γαλλίας.
5. Ουγγαρία: οι εξαγωγές της κινήθηκαν σε αξία στα ίδια επίπεδα με αυτές της Ουκρανίας (9,1 εκ. ευρώ), αντιστοιχώντας, ωστόσο, σε ποσότητα σημαντικά χαμηλότερη ύψους 2,4 χιλ. τόνων. Η χώρα κατέγραψε μικρές αυξήσεις τόσο ως προς την αξία των εξαγωγών της (2,3%) όσο και ως προς την ποσότητα (3,4%).
6. Πολωνία: με εξαγωγές μειωμένες κατά 3,5% σε όρους αξίας και 10,9% σε όρους ποσότητας, η χώρα κατέλαβε μερίδιο 4,5% και 6,1% αντιστοίχως επί των συνολικών εισαγωγών της Γαλλίας. Οι εξαγωγές της διαμορφώθηκαν σε 4,9 εκ. ευρώ σε αξία και σχεδόν 2 χιλ. τόνους σε ποσότητα.
7. Ιταλία: οι εξαγωγές της προς τη Γαλλία ανήλθαν σε 4,5 εκ. ευρώ και 584 τόνους, έχοντας μειωθεί σημαντικά κατά 23% και 34,7% αντιστοίχως σε σχέση με το 2017, και καταλαμβάνοντας μερίδιο 4,2% και 1,8% αντιστοίχως επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών.
8. Αργεντινή: σημαντική μείωση κατά 28% σε όρους ποσότητας κατέγραψαν οι εξαγωγές της χώρας προς τη Γαλλία το 2018, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,6 χιλ. τόνους. Σε όρους αξίας, η μείωση ήταν πιο ήπια της τάξης του 12,3%, με αποτέλεσμα αυτές να ανέλθουν σε 3,5 εκ. ευρώ.
9. Ρουμανία: σημαντική μείωση κατά 20,8% σε όρους αξίας και 32% σε όρους ποσότητας κατέγραψαν και οι εξαγωγές της Ρουμανίας, οι οποίες ανήλθαν σε 2,5 εκ. ευρώ και 614 τόνους, καταλαμβάνοντας μερίδιο 2,3% και 1,9% αντιστοίχως επί των συνολικών εισαγωγών της Γαλλίας.
10. Ελλάδα: η χώρα μας κατέλαβε τη 10η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, έχοντας επιτύχει εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών της προς τη Γαλλία σε σχέση με το 2017 της τάξης του 42% σε όρους αξίας και σχεδόν 50% σε όρους ποσότητας. Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1,9 εκ. ευρώ και 597 τόνους, καταλαμβάνοντας μερίδια 1,8% και 1,85% αντιστοίχως επί των συνολικών εισαγωγών μελιού της Γαλλίας.
Γαλλική παραγωγή μελιού
Γεωγραφικά, η παραγωγή μελιού επικεντρώνεται κυρίως στο νότιο μισό της χώρας. Η κύρια περιοχή παραγωγής είναι η Οξιτανία με 4.132 τόνους (21% της συνολικής παραγωγής) το 2017, ακολουθούμενη από τη Νέα Ακουιτανία (2.744 τόνοι) και την Ωβέρνη-ΡοδανόΆλπεις (2.743 τόνοι), την Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή (2.141 τόνοι) και το Grand Est (1.934 τόνοι). Αντιστρόφως, η Νορμανδία παραμένει η περιοχή της Γαλλίας όπου η παραγωγή μελιού είναι η χαμηλότερη (315 τόνοι).
Ως προς τα είδη μελιού που παράγει η Γαλλία, το μέλι ανθέων κυριαρχεί, αποτελώντας το 35,2% του όγκου του συνολικά παραγόμενου μελιού στη χώρα το 2017, και έχοντας καταγράψει εντυπωσιακή αύξηση 51%, από 3.427 τόνους το 2016 σε 6.965 τόνους το 2017. Ακολουθεί το μέλι από ελαιοκράμβη με 14,6% και το μέλι ηλίανθου (11,1%). Το μέλι καστανιάς μειώθηκε σε σύγκριση με το 2016, αντιπροσωπεύοντας το 7,8% της παραγόμενης ποσότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Συνδικάτου Μελιού (Syndicat Français des Miels), ο γαλλικός κλάδος μελισσοκομίας αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (petite et moyenne entreprise-PME) σε ποσοστό 77%. Μόλις το 8% των επιχειρήσεων του κλάδου είναι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους (entreprise de taille intermédiaire-ETI), ενώ το υπόλοιπο 15% αποτελείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρο-επιχειρήσεις (petite entreprise, micro entreprise-TPE).
Με συγκομιδή 19.788 τόνων μελιού, η γαλλική παραγωγή μελιού το 2017 κατέγραψε αύξηση 23% κατά όγκο σε σύγκριση με το 2016 (16.099 τόνοι).

Πηγή:agrotypos