Μειώθηκαν τα επιτόκια δανεισμού στους αγρότες αλλά αυξήθηκαν ενοίκια γης και μηχανημάτων καθώς και εργατικά

2019-07-01

Μικρή μείωση του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, κατά 0,3% το έτος 2018, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2017, δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Αναλυτικότερα είχαμε μείωση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 2,0% (τόκοι δανείων: -3,4% και ενοίκια μηχανημάτων: -0,2%), αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 1,2%, καθώς και αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 1,1%. Οι Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία είναι ετήσιοι δείκτες και καταρτίζονται στο σύνολο της χώρας.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, σκοπός των Δεικτών Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που καταβάλλουν οι παραγωγοί για τα αγροτικά ημερομίσθια (Εργασία), τα ενοίκια των αγροκτημάτων (Γη), τα ενοίκια των μηχανημάτων και τους τόκους των αγροτικών δανείων (Κεφάλαιο) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Διαβάστε την ανακοίνωση και πίνακες που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/documents/20181/fc7c9012-a6c2-fb57-5445-7585ba08dc70

Πηγή:agrotypos