Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου η εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης

2018-12-05

Συνεχή ροή πιστώσεων φέρνει ο ∆εκέµβρης για τους αγρότες, µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και την εξισωτική αποζηµίωση. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν διευθετηθεί και κάποιες από τις εκκρεµότητες σχετικά µε ανειληµµένες υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, ενώ αναµένεται να πληρωθούν και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους αιγοπροβατοτρόφους. 

Κι ενώ οι επιµέρους πληρωµές (βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, απονιτροποίηση, Κοµφούζιο, ζιζανιοκτονία ορυζώνων, αυτόχθονες φυλές) κινήθηκαν οµαλά, µεγάλες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν µε την προετοιµασία της διαδικασίας για την πληρωµή της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, που δροµολογείται άνευ απροόπτου για τις 14 ∆εκεµβρίου (ή το αργότερο µέχρι την Τρίτη 18 του µήνα). Το µείζον ζήτηµα δείχνει να είναι η αναντιστοιχία µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, στη βάση των οποίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης, χωρίς όµως ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλει όλο αυτό το διάστηµα προσπάθειες προκειµένου οι απώλειες στις ενισχύσεις να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες και σε λιγότερους δικαιούχους αλλά την ίδια ώρα ούτε οι δασικοί χάρτες αλλάζουν ούτε τα συστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ µπορούν να αφοµοιώσουν τα νέα δεδοµένα.

Βιολογική κτηνοτροφία: Η αρχή στις πληρωµές των προγραµµάτων του έτους 2018 έγινε µε την προκαταβολή 75% για τη Βιολογική Κτηνοτροφία του 2018 ποσού 29 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον Οργανισµό Πληρωµών, πιστώθηκαν 15.390.401 ευρώ σε 2.835 για τη διατήρηση στη βιολογική κτηνοτροφία καθώς και 13.642.092 ευρώ σε 4.166 δικαιούχους για την µετατροπή.

Βιολογική γεωργία: Σειρά πήρε η προκαταβολή 75% της Βιολογικής γεωργίας για το δεύτερο έτος εφαρµογής, µε συνολικό ποσό 21,9 εκατ. ευρώ σε 10.378 δικαιούχους για την απώλεια εισοδήµατος (χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες θα δοθούν µε την εξόφληση). Και στις δύο περιπτώσεις οι κοµµένοι έχουν δυνατότητα ένστασης µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου.

Απονιτροποίηση: Σχετικά µε την προκαταβολή της Απονιτροποίησης µέχρι την Παρασκευή οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ έστελναν προς οριστικοποίηση παρτίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της κοινοτικής προθεσµίας. Ωστόσο, πρόβληµα εντοπίστηκε λόγω δασικών χαρτών, αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιµοποίησε τα αρχεία µε τα οποία έγινε η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Σε Λάρισα, Μαγνησία και Χαλκιδική υπήρχαν οι µεγαλύτερες «απώλειες», ενώ εκτός πληρωµής έµειναν για όλα τα εµπλεκόµενα αγροτεµάχια δικαιούχοι για τους οποίους η έκταση των δασικών ανά αγροτεµάχιο ξεπερνούσε σε ποσοστό το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης.

Να σηµειωθεί ότι η επικαιροποίηση των χαρτών που θα αποστείλουν οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα οδηγήσουν στην πλήρη εξόφληση όλων των παραγωγών τον Ιούνιο, ενώ ταυτόχρονα θα αποσβέσουν τόσο µειώσεις όσο και κυρώσεις που θα επιβληθούν κατά την πρώτη πληρωµή, αναφέρεται αρµοδίως.

∆ύσκολη η επίλυση για τα δασικά µε 36.700 ΑΦΜ εκτός πληρωµών

Τον αγροτικό κόσµο σχετικά µε τους δασικούς χάρτες και την εξόφληση του τσεκ έρχεται να καθησυχάσει, µε απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης της Ν∆ Γιώργου Κασαπίδη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, τονίζοντας ότι: «Το ζήτηµα αφορά 36.700 ΑΦΜ. Είναι ένας σηµαντικός αριθµός παραγωγών. Ωστόσο, σε χρήµατα τα ποσά που αφορούν είναι πολύ µικρά, γιατί ακριβώς οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν µια νησίδα δασικού µέσα στο αγροτεµάχιο. Άρα, το αγροτεµάχιο επηρεάζεται ελάχιστα και µόνο από τη νησίδα. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις, κάτω των 3.800, όπου έχουµε επιπτώσεις στην πληρωµή πάνω από 500 ευρώ. Άρα, µιλάµε για πολλά ΑΦΜ µε µικρά ποσά.

Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν δόθηκε κανονικά η προκαταβολή ήταν όπου η πληροφορία όντως δεν είχε φτάσει έγκαιρα στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο παραγωγός δεν χρησιµοποίησε τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του. Έχει γίνει, µετά την προκαταβολή, ένας µεγάλος συντονισµός µε το υπουργείο Περιβάλλοντος και τις περιφερειακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενσωµατώσουµε όσους παραγωγούς άσκησαν ένδικα µέσα στην επόµενη πληρωµή, στην εκκαθάριση του ∆εκεµβρίου.

Υπάρχει και η περίπτωση όπου κάποιοι, για τον άλφα ή βήτα λόγο, ακόµα και σήµερα δεν έχουν ασκήσει τα προβλεπόµενα εργαλεία που έχουν. Και αυτοί θα πληρωθούν κανονικά. ∆εν θα χάσει κανένας τα δικαιώµατα που έχει στη βασική και στην πράσινη ενίσχυση ούτε στα άλλα µέτρα. Αυτό θα γίνει γιατί µέχρι τον Ιούνιο του 2019 προγραµµατίζουµε άλλες τρεις πληρωµές, όπου σταδιακά όποιος ασκεί τα ένδικα µέσα, θα ενσωµατώνεται η πληροφορία και θα πληρώνεται στις τρεις επόµενες πληρωµές. Άρα, µέχρι τον Ιούνιο πρέπει ο κόσµος να σπεύσει, έτσι ώστε να πληρωθεί κανονικά».

Πηγή:agronews