Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 αιτήματα αγροτών σχετικά με γεωχωρικά αποτελέσματα ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

2018-09-24

Τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων από γεωργούς οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα, σχετικά με γεωχωρικά αποτελέσματα ελέγχου ανά περίπτωση περιγράφει σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Θανάσης Καπρέλης, οι γεωργοί «υποβάλουν το αίτημα τους είτε μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ειδικότερα, τα αιτήματα επιλεξιμότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας μετά τις 20/7/2017 περιγράφεται στο κεφάλαιο -Ι- της εγκυκλίου.

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙ- της εγκυκλίου, υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια του ΟΣΔΕ που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙΙ- της εγκυκλίου, υποβάλλονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων

Για το έτος 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων, επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης, ένταξης σε περιφέρεια, ορίζεται η 31/01/2019.

Ολόκληρη η εγκύκλιος https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/epikalipsi.pdf

Πηγή:agrotyos