1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020

2018-04-11

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Μέτρο 5: «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει

πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη

κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση

των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών

συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων». Δείτε αναλυτικά  (https://www.neapaseges.gr/UserFiles/900.pdf).