Μέχρι 200.000 ευρώ σαν κεφάλαιο κίνησης από το Ταμείο Εγγυήσεων

2019-12-17

Εκδόθηκε η προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων προς τις ελληνικές τράπεζες, άµεσα διαθέσιµα τα 20 από τα 80 εκατ. ευρώ για το πρώτο χαρτοφυλάκιο δανείων. 

Κεφάλαιο κίνησης ως µέρος του επενδυτικού τους σχεδίου µέχρι 200.000 ευρώ ή έως το 30% του συνολικού ποσού της επένδυσής τους θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν οι αγρότες και οι επιχειρήσεις µεταποίησης από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτό αναφέρει η σχετική προκήρυξη που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων προς τις ελληνικές τράπεζες για να συµµετάσχουν στο παραπάνω εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση θα λάβει 20 εκατ. ευρώ κεφάλαια (από τα 80 εκατ. σύνολο) από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, µε στόχο να διαµορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 100 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η προκήρυξη έχει το χαρακτήρα «όποιος έρθει πρώτος, αξιολογείται και πρώτος», κάτι που σηµαίνει ότι αν µία ελληνική τράπεζα υποβάλει αίτηση θα µπορέσει να λάβει χρήµατα για να εκδώσει δάνεια πριν κλείσει η προκήρυξη τον Φεβρουάριο.

Σύµφωνα µε την πρόσκληση, τα δάνεια που θα κυµαίνονται µεταξύ 10.000 ευρώ και 5 εκατ. ευρώ θα είναι έως 80% εγγυηµένα από τα Προγράµµατα και θα αφορούν επενδυτικά σχέδια όλων των αγροτών και όχι µόνο όσων είναι ενταγµένοι στα Σχέδια Βελτίωσης και στη Μεταποίηση.

Πηγή:agronews