Μέχρι 18 Νοεμβρίου η ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου για τα Μέτρα 10 και 11

2018-11-13

Μέχρι την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 οφείλουν οι ενταγμένοι στη Δράση 11.1.2 και Δράση 11.2.2 καθώς και οι εν δυνάμει δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 (2η κατάταξη - 1η πρόσκληση) να έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας ηλεκτρονικής απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων τους.

Η ολοκλήρωση της ετήσιας απογραφής είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό της πληρωμής προκαταβολής μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Δράση 11.1.2 αφορά ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και η Δράση 11.2.2, ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Η Δράση 10.1.09 αφορά τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Επισημαίνεται ότι, για τους εν δυνάμει δικαιούχους της Δράσης 10.1.09 που έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει να προσκομίσουν και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι και τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018. Η εν λόγω προσκόμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή.

Πηγή:ellinikigeorgia