Με τους παραγωγούς απόντες δουλεύει η αλυσίδα στον κλάδο της αγροδιατροφής

2018-10-22

Την αδήριτη ανάγκη επαναπροσδιορισµού της σχέσης που διέπει τη συνεργασία ανάµεσα στους κρίκους της λεγόµενης «αλυσίδας της αγροδιατροφής», ανέδειξε η ηµερίδα της Εθνικής Τράπεζας υπό τον τίτλο «Growth in agri-food», που έλαβε χώρα την περασµένη ∆ευτέρα στο ιστορικό κτίριο του παλαιού Χρηµατιστηρίου, στην οδό Σοφοκλέους 10, στην Αθήνα.

Η ηχηρή απουσία γνήσιων εκπροσώπων του αγροτικού κόσµου, όχι µόνο δεν έκρυψε το έλλειµµα ισορροπίας ανάµεσα στα µέλη που συνθέτουν την αλυσίδα υπεραξίας από το χωράφι στο ράφι, αντίθετα κατέστησε όσο ποτέ άλλοτε φανερή την ανάγκη ενός «νέου συµβολαίου» ανάµεσα στις παραγωγικές οµάδες του χώρου, έτσι ώστε να µην µετακυλύει η µια τα βάρη στις πλάτες της άλλης και όλοι µαζί το µεγάλο βάρος στις πλάτες των παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Ενδεικτικά των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, είναι τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής της Αµερικανικής Γεωργικής, Κωνσταντίνος Ρότσιος, σύµφωνα µε τα οποία, στα έτη µεταξύ 1993 και 2013 η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα αυξήθηκε κάτι λιγότερο από 20%, όταν την ίδια περίοδο στην Ευρώπη η αύξηση ήταν της τάξεως του 86%.

Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα έχουµε µείωση της προστιθέµενης αξίας της αγροτικής παραγωγής κατά 13%, όταν στις Μεσογειακές χώρες καταγράφεται αύξηση περίπου 25%. Τέλος, το µερίδιο των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην παγκόσµια αγορά το 1993 ήταν 0,8%, ενώ το 2013 υπολογίζεται σε 0,3%.

Την έλλειψη συνεπούς στρατηγικής στον κλάδο της αγροδιατροφής επισηµαίνουν και οι αναλυτές της Εθνικής, µε την Αναπληρώτρια ∆ιευθυντή Οικονοµικής Ανάλυσης κ. Βουµβάκη να υπογραµµίζει ότι αυτό δεν επέτρεψε στον εγχώριο κλάδο να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες της διεθνούς αγοράς κατά την τελευταία 20ετία, περίοδο κατά την οποία η παγκόσµια ζήτηση για τρόφιµα και ποτά αυξήθηκε κατά 160%. 

Πηγή:agronews