Με πρωτεΐνη 14% και υαλώδη στο 80% σπάει το φράγμα στο σκληρό

2019-06-18

Κερδίζει πόντους η διατήρηση του περιφερειακού μοντέλου χωρίς ιστορικά δικαιώματα, δεν θα ήταν θέμα η εξωτερική σύγκλιση αν είχαμε βάλει όλα τα βοσκοτόπια στο σύστημα. 

∆ιατήρηση του περιφερειακού µοντέλου ενισχύσεων µε σταδιακή σύγκλιση µέχρι τέλους του 2026 και κατάργηση ιστορικών δικαιωµάτων, λιγότερα επιδοτούµενα προϊόντα µέσω συνδεδεµένης και όριο στις άµεσες ενισχύσεις ύψους 40.000 ευρώ. Αυτές είναι οι πολιτικές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda, που φάνηκε ότι κερδίζουν πόντους για το στρατηγικό σχέδιο της χώρας µας στη νέα ΚΑΠ µε τον τόνο να δίνει η κεντρική οµιλία του γενικού γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπου Κασίµη.

Ωστόσο, µεγάλο ενδιαφέρον είχε και η παρέµβαση του διευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τάσου Χανιώτη, που µεταξύ άλλων είπε ότι η αποτυχία της χώρας µας να εντάξει στο σύστηµα όλα τα βοσκοτόπια της, την φέρνει σε αυτή τη δυσµενή θέση κατά την εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων, καθώς εµφανίζεται δεύτερη (πίσω από τη Μάλτα) στις στρεµµατικές ενισχύσεις. Μάλιστα όπως είπε, οι χώρες της Βαλτικής βρήκαν και έβαλαν περισσότερη γη στο σύστηµα, έκοψαν έτσι στο µισό τις στρεµµατικές ενισχύσεις και γι' αυτό το λόγο τώρα διεκδικούν περισσότερα κονδύλια.

Παράλληλα, το δικό της ενδιαφέρον είχε και η παρέµβαση στελέχους των διαχειριστικών αρχών για την κατάσταση του αγροδιατροφικού τοµέα στη χώρα µας, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν ότι το µέγεθος των ελληνικών εκµεταλλεύσεων είναι συγκρίσιµο µε το ευρωπαϊκό, η Ελλάδα φαίνεται να έχει από τα πιο παραγωγικά εδάφη πανευρωπαϊκά και πως το αγροτικό κεφάλαιο εξαρτάται σε µέγιστο βαθµό από τα Σχέδια Βελτίωσης.

Αναλυτικά τα κύρια συµπεράσµατα από την οµιλία Κασίµη για τις επιλογές της χώρας µας, σηµεία της οποίας παρουσιάζονται στις σελίδες της Agrenda:

  • ∆ικαιώµατα ενίσχυσης: ∆ιατήρηση του Περιφερειακού µοντέλου ενισχύσεων, µε πλήρη εσωτερική σύγκλιση µέχρι το τέλος του 2026.
  • Συνδεδεµένες: Λιγότερα προϊόντα σε σχέση µε την τρέχουσα ΚΑΠ, υψηλότερο µπάτζετ, και έµφαση στην κτηνοτροφία.
  • Αναδιανεµητική ενίσχυση: Μέσω ενός ορίου στις άµεσες ενισχύσεις (εξετάζονται τα 40.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση), τα κονδύλια που θα εξασφαλιστούν θα δοθούν στις µικρές εκµεταλλεύσεις οι οποίες θα «χτυπηθούν» από τη σύγκλιση και την κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων.
  • Πρασίνισµα: Η ενσωµάτωση των κανόνων από το πρασίνισµα στη βασική ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ, φέρνει µία πιο «απλή» προσέγγιση του καθεστώτος, που ενδέχεται να περιοριστεί σε µία απλή αµειψισπορά, αρκεί να φέρνει µετρήσιµα αποτελέσµατα στους περιβαλλοντικούς δείκτες.   Πηγή:agronews