Με 5 ευρώ ανά ζώο ενισχύονται οι αιγοπροβατοτρόφοι

2018-12-11

Το πράσινο φως για την χορήγηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους αιγοπροβατοτρόφους της χώρας, ύψους 41 εκατ. ευρώ, δίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σ. Αραχωβίτη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.

Η έκτακτη ενίσχυση, την οποία είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για οικονομική στήριξη προς τους κτηνοτρόφους εξαιτίας ειδικών δυσχερειών που παρουσιάστηκαν κατά το έτος παραγωγής 2017.

Το ύψος των de minimis για τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων καθορίζεται σε 5 ευρώ/αίγα και σε 5 ευρώ/προβατίνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης του ύψους χρηματοδότησης με βάση τον προσδιορισθέντα αριθμό των θηλυκών αιγοπροβάτων, τότε η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με γραμμική μείωση της μοναδιαίας τιμής.

Δικαιούχοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός των κτηνοτρόφων σε ορεινούς ή πεδινούς. Ωστόσο, οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι οποίοι κρίνονται δικαιούχοι, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και δη 4 όρους επιλεξιμότητας.

Αναλυτικά, δικαιούχοι είναι όσοι:

 1. Έχουν υποβάλει παραδεκτή Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2017.
 2. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, ηλικίας άνω του έτους.
 3. Έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις το έτος 2017. Σημειώνεται ότι οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που αποστέλλονται ετησίως από τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 4. Διατήρησαν την εκμετάλλευση τους ενεργή έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017, γεγονός που διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ).


Έλεγχοι

Ως προς τον προσδιορισμό των ζώων που είναι επιλέξιμα προς πληρωμή, όπως πληροφορούμαστε, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων για το 2017, σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό αιγοπροβάτων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που στην αίτηση ο αριθμός των αιγοπροβάτων είναι μικρότερος από τον αριθμό των ζώων βάσει του επιτόπιου ελέγχου, ενισχύονται τα ζώα όπως αναγράφονται στην αίτηση. Εάν, όμως, ο αριθμός των ζώων στην αίτηση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων, τότε ενισχύονται τα ζώα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων.

Ποιοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Με βάση τον τελευταίο διασταυρωτικό έλεγχο του 2017, δεν θα λάβουν την ενίσχυση όσοι:

 • Η αίτησή τους απερρρίφθη ως εκπρόθεσμη, δηλαδή υποβλήθηκε 25 ημέρες και άνω μετά την καταληκτική ημερομηνία.
 • Η αίτηση απερρίφθη λόγω υποβολής μετά θάνατον.
 • Η αίτηση δεσμεύτηκε λόγω ανενεργού ΑΦΜ.
 • Η αίτηση δεσμεύτηκε λόγω της συμμετοχής τους ή της/του συζύγου τους σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης.
 • Είναι διάδοχοι πρόωρης με δεκαετή ή ετήσιο αποκλεισμό.

Τέλος, αποκλείονται από την ενίσχυση όσων:

 • Ο κωδικός εκμετάλλευσης (EL) αιγοπροβάτων δεν έχει ταυτοποιηθεί με την ΚΒΔ.
 • Ο ΑΦΜ τους δεν ταυτοποιείται με την ΚΒΔ.
 • Τα προσωπικά τους στοιχεία δεν ταυτοποιούνται επίσης με την ΚΒΔ.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός

Σε αυτό το σημείο, επισημαίνεται ότι οι de minimis χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1408/2013. Για παράδειγμα, δεν χορηγούνται ενισχύσεις, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, ή για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη-μέλη.

Επιπλέον, για να τους καταβληθεί η ενίσχυση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή η επιχείρησή τους -η οποία λογίζεται ως ενιαία με αυτούς- κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της επικείμενης, να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Πηγή:ypaithros