Με 218 εκατομμύρια προϋπολογισμό από 19 Μαρτίου Βιολογική Κτηνοτροφία

2018-03-12

Με µέγιστο τις 1,29 ΜΜΖ θα πολλαπλασιάζεται η ενίσχυση ανά στρέµµα βοσκοτόπου στη Βιολογική Κτηνοτροφία, που ανοίγει για αιτήσεις στις 19 Μαρτίου, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από παραγωγούς µε λίγο επιλέξιµο τόπο και µεγάλο αριθµό ζωικού κεφαλαίου, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Agrenda. 

Στην περασµένη προκήρυξη είχαν αιτηθεί ενίσχυση 14.000 κτηνοτρόφοι µε τα κριτήρια Natura, και παρότι µέρα µε τη µέρα γινόταν εµφανές ότι το πράγµα έχει ξεφύγει και θα κοπούν, οι πολλαπλές παρατάσεις µόνο τους παραγωγικούς συντελεστές δεν εξυπηρέτησαν.

Τώρα, τα κριτήρια µπορεί να άλλαξαν, αλλά εφόσον η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο θα πολλαπλασιάζεται κατά µέγιστο επί 1,29 ΜΖΚ. ∆ηλαδή ακόµα και να συγκεντρώνει ένας κτηνοτρόφος 2 ΜΖΚ ανά εκτάριο, ο υπολογισµός γίνεται µε το 1,29.

Για παράδειγµα, κτηνοτρόφος, µε 30 βοοειδή χρονιάρικα κρεοπαραγωγής συγκεντρώνει 30 Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου και του έχουν δοθεί 20 εκτάρια επιλέξιµου βοσκοτόπου. Συγκεντρώνει έτσι 1,5 ΜΖΚ ανά εκτάριο (30 ΜΖΚ διά 20 εκτάρια). Στη ∆ράση για «νεοεισερχόµενους» θα λάβει τη στήριξη του πίνακα 267 ευρώ επί 20 εκτάρια επί 1,29 ΜΖΚ που είναι το όριο (όχι τα 1,5 που κανονικά συγκεντρώνει), δηλαδή 6.888 ευρώ.

Πηγή:www.agronews.gr