Μαζί με την εξόφληση του τσεκ τον Δεκέμβριο θα πληρωθεί και το Εθνικό Απόθεμα

2018-11-21

Ταυτόχρονα με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2018, που προγραμματίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να «τρέξει» γύρω στις 20 Δεκεμβρίου 2018, όπως περιγράφει σήμερα σε αναλυτικό του ρεπορτάζ ο ΑγροΤύπος, προβλέπεται να καταβληθεί σε χιλιάδες δικαιούχους παραγωγούς και ένα ποσό από το φετινό Εθνικό Απόθεμα.

Οι πληροφορίες επ' αυτού αναφέρουν, ότι έχει ήδη ληφθεί η σχετική απόφαση, καθώς αλλιώς δεν μπορεί να τρέξει το Πρασίνισμα, ωστόσο εκκρεμεί η υπογραφή της απαιτούμενης υπουργικής από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχωβίτη.

Οι πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντως, αναφέρουν ότι το φετινό ποσό που θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις θέλουν αυτό να είναι πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Πέρσι, υπεθυμίζεται, με απόφαση του πρώην υπουργού, Βαγγέλη Αποστόλου είχε δοθεί και πάλι Απόθεμα, το οποίο προκύπτει από τις παρακρατήσεις δικαιωμάτων επί των μεταβιβάσεων, από διάφορες ποινές και παρακρατήσεις, από τη γραμμική μείωση της βασικής όλων των γεωργών, από μη ενεργοποιημένα δικαιώματα επί δυο συναπτά έτη και από δικαιώματα κάτω των 250 ευρώ που χάνουν οι παραγωγοί.

Αυτά, ακολούθως, δίδονται για να ενισχύουν νέους (κάτω των 40 ετών) και νεοεισερχόμενους παραγωγούς και για να καλύψουν ανάγκες σε εθνικό επίπεδο.
Πιο αναλυτικά, ειδικά για το 2017, για τη δημιουργία του εθνικού αποθέματος εφαρμόστηκε γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ποσοστού 3%.

Το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε το 2017 για την κάλυψη των αναγκών χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα σε ποσοστό 4,5%.

Αυτά ανέφερε η περσινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα μία φορά στην περίοδο 2015-2020 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Η απόφαση, μάλιστα, ρητά αποσαφήνιζε πέρσι ότι «αιτήματα δικαιούχων που έχουν ήδη ωφεληθεί μια φορά από το Εθνικό Απόθεμα (χορήγηση δικαιωμάτων ή προσαύξηση μοναδιαίας αξίας), απορρίπτονται σε επόμενα έτη ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν πληροί και σε άλλο έτος τις προϋποθέσεις χορήγησης ή προσαύξησης της μοναδιαίας αξίας».

Επιπρόσθετα, ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2017, όπως είπαμε και πιο πάνω, εφαμρόστηκε γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, η μοναδιαία αξία τους μειώθηκε υπέρ του εθνικού αποθέματος σε ποσοστό 25%.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, θέτουν ως βασικό κριτήριο να υπάρχει η ιδιότητα του Ενεργού Γεωργού.

Μάλιστα, πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεμα έχουν οι Ενεργοί Γεωργοί, οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης.

Εξίσου βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος είναι το γεγονός ότι αυτά αναφέρονται υποχρεωτικά σε επιλέξιμες εκτάσεις.

Ορίζονταν πέρσι, επίσης, ότι το κατώτατο όριο επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση που απαιτείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, είναι 4 στρέμματα.

Δικαιούχοι, επίσης, ορίζονταν κατά προτεραιότητα οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και γεωργοί που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα.

Πηγή:agrotypos