Μαθαίνοντας τις διάφορες κατηγορίες λίπανσης των καλλιεργειών

2019-11-08

Για να μπορούμε να συννενοηθούμε με τον γεωπόνο της γεωργικής μας εκμετάλλευσης και να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, οφείλουμε να κατανοούμε διάφορες έννοιες. Παρακάτω παρουσιάζονται έννοιες που αφορούν την λίπανση των καλλιεργειών και καλό είναι να τις γνωρίζουμε. 

Ανόργανη λίπανση

Λίπανση με τα συνηθισμένα λιπάσματα που έχουν ανάγκη τα φυτά και που περιέχουν κυρίως άζωτο, φωσφόρο και κάλιο.

Οργανική λίπανση

Λίπανση με κοπριά (χωνεμένη) ή με υπολείμματα φυτών, αλλά και με συσκευασμένα οργανικά λιπάσματα.

Βασική λίπανση

Η ανόργανη λίπανση που γίνεται πριν ή μαζί με τη σπορά.

Επιφανειακή λίπανση

Η ανόργανη λίπανση που γίνεται μετά το φύτρωμα των φυτών.

Γραμμική λίπανση

Οταν τα λιπάσματα ρίχνονται δίπλα στη γραμμή σποράς (περίπου στα 5-6 εκατοστά) και σε βάθος 5-6 εκατοστών. Με την τεχνική αυτή μειώνεται η ποσότητα του λιπάσματος, καθώς και το κόστος της καλλιέργειας. Λέγεται, επίσης, λίπανση σε λωρίδες.

Καθολική λίπανση

Το λίπασμα ρίχνεται σε όλη την επιφάνεια του χωραφιού.

Διαφυλλική λίπανση

Το λίπασμα διαλύεται στο νερό και ψεκάζεται στο φυτό, το οποίο με τη σειρά του το απορροφά από τα φύλλα.

Χλωρή λίπανση

Λίπανση με υπολείμματα από φυτά που παραχώνονται στο έδαφος. Με την τεχνική αυτή στοχεύουμε την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους (αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους, μετά το σάπισμα φυτών που καλλιεργούνται για τον σκοπό αυτό, π.χ. βίκος).

Πηγή:ellinikigeorgia