Λίγες ακόμα ημέρες περιθώριο στους παραγωγούς για αποπληρωμή εισφορών ΕΛΓΑ έτους 2017

2018-08-21

Με απόφαση των αρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιέυτηκε στην «διαύγεια» παρατείνεται η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017 στον ΕΛΓΑ, από τις 29 Ιουνίου 2018 έως τις 31 Αυγούστου 2018.

«Η υπ' αριθ. 425/42522/20-5-2013 (Β΄1239) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 915/91988/1-8-2013 (Β΄1957), 384/52287/17-4-2014 (Β΄ 1031), 603/83797/27-6-2014 (Β΄ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β΄ 2258), 2042/29553/29-5-2015 (Β΄ 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β΄ 1572), 5435/72617/24- 6-2016 (Β΄ 1931), 4332/48587/23-5-2017(Β΄ 1916), 7852/88393/22-08-2017(Β΄ 2960), 1117/52284/05-04-2018 (Β΄ 1327) και 1441/80504/07-06-2018 (Β΄2180) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως: Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, από 29-06-2018 σε 31- 08-2018», αναφέρεται σχετικά στην απόφαση.
Αναλυτικά η απόφαση https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/elga%20paratasi.pdf

Πηγή:agrotypos