Κομισιόν: Μέσω δορυφόρων θα ελέγχονται οι αγρότες για να λάβουν τις άμεσες ενισχύσεις

2018-05-30

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της ΚΑΠ, η Κομισιόν ενέκρινε νέους κανόνες που θα επιτρέψουν για πρώτη φορά ρητά τη χρήση μιας σειράς σύγχρονων τεχνολογιών κατά τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των προϋποθέσεων για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων (Πρώτος Πυλώνας ΚΑΠ) και των προγραμμάτων του ΠΑΑ (Δεύτερος Πυλώνας). Αυτό θα γίνει μέσω της αντικατάστασης των επιτόπιων ελέγχων με δορυφόρους που θα κάνουν αυτόματους ελέγχους.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διενεργούν έναν αριθμό ελέγχων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει ότι οι πληρωμές που καταβάλλονται στους αγρότες από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ γίνονται σωστά. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν επιτόπιους ελέγχους με αυτοματοποιημένους ελέγχους. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να αρχίσουν αμέσως να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως φωτογραφίες με γεωγραφικό προσδιορισμό. 

Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει την απόφαση και για ποιες ενισχύσεις, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να αποφασίσουν εάν θα αυξήσουν την έκταση που ελέγχεται με τη χρήση των δορυφόρων μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την εφαρμογή της απόφασης. Τα πρόσθετα οφέλη για τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία επικοινωνίας με τους γεωργούς, μείωση των εργασιών που επωμίζονται οι διοικήσεις του κράτους και ευέλικτη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέες τεχνολογίες θα φέρουν σημαντικά οφέλη για τους αγρότες. Για παράδειγμα, θα είναι πλέον δυνατό να ενημερωθούν οι αγρότες που πρέπει να εκτελέσουν ορισμένες δραστηριότητες όπως η κοπή χόρτου πριν από μια καθορισμένη ημερομηνία. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι γεωργοί θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν εγκαίρως τις περιβαλλοντικές και άλλες υποχρεώσεις τους και έτσι θα αποφύγουν τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ. Οι γεωργοί θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την παράλληλα εφαρμογή και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η παρακολούθηση των καλλιεργειών και η πρόβλεψη των αποδόσεων, προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα τις εκμεταλλεύσεις τους.
Ο κ. Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, δήλωσε ότι «η νέα αυτή τεχνολογία θα μειώσει το κόστος των ελέγχων μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των επιτόπιων επιθεωρήσεων. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη μείωση του στρες των αγροτών που προκαλείται από τον έλεγχο». 

Πηγή:https://www.agrotypos.gr/