Η υπουργική απόφαση για το Μέτρο 16, ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη

2018-05-18
  • Με 5.000 ευρώ ενισχύεται η σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων
  • Έως 145.000 ευρώ η στήριξη για την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων

Θέμα ημερών, ίσως και ωρών, αποτελεί η δημοσίευση του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την εφαρμογή των υπομέτρων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, γεγονός που σηματοδοτεί και την επικείμενη προκήρυξη του πολυαναμενόμενου προγράμματος για την προώθηση της συνεργασίας φορέων στον αγροτικό τομέα, προϋπολογισμού 60 εκατ ευρώ.

Πρόκειται για την υπουργική απόφαση, που έχει αποκλειστικά στη διάθεσή της η «ΥΧ», και με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τα υπομέτρα 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

Σκοπός της, εξάλλου, είναι η στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» και της υλοποίησης των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

Πηγή:https://www.ypaithros.gr/