Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων ψήφισε η Επιτροπή Γεωργίας

2019-04-05

Πλήρη κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων μέχρι το 2027 ψήφισε στις 2 Απριλίου η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου που αφορά όλα τα κράτη-μέλη, με τον επίτροπο Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν να μιλά για «καλά νέα» που θα φέρουν πιο κοντά μία συμβιβαστική λύση για το φθινόπωρο.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησαν έπειτα από την ψηφοφορία της Τρίτης 2 Απριλίου τις δυο πρώτες εκθέσεις της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, και έδωσε το πράσινο φως για την εσωτερική σύγκλιση, στοχεύοντας στο 75% μέχρι το 2024 και το 100% μέχρι το 2027. Εισηγήτρια του πακέτου μεταρρυθμίσεων στην Επιτροπή είναι η Ισπανίδα Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, από το μπλοκ των Χριστιανοδημοκρατων, Εσθέρ Χεραντζ Γκαρσία.

Η δεύτερη ψηφοφορία για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, εστίασε στους νέους γενικούς κοινοτικούς κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις και την ανάπτυξη της υπαίθρου μετά το 2020.
Περιθώριο για τα Στρατηγικά ως το 2022

Οι τροποποιήσεις της Επιτροπής Γεωργίας για τα στρατηγικά σχέδια, επικυρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης με 27 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Σε ό,τι αφορά το νέο μοντέλο παράδοσης που βασίζεται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα πρέπει να ορίσουν τα κράτη μέλη και να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να καθυστερήσει επιπλέον ένα έτος, ως το 2022, ώστε να αφήσει περισσότερο χρόνο προσαρμογής, όπως υποστήριξε η Επιτροπή Γεωργίας.

Πάντως σύμφωνα με την εγκριθείσα πρόταση, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες οι ανά εκτάριο άμεσες πληρωμές εντός των συνόρων τους, θα εμφανίσουν εσωτερική σύγκλιση μέχρι 75% μέχρι το 2024 και 100% μέχρι το 2027.

Μείωση των ενισχύσεων για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εγκριθείσες τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει να περιορίζουν τις ετήσιες άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες στο επίπεδο των 100.000 ευρώ. Ωστόσο οι ευρωβουλευτές κρίνουν πως μπορούν τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους αγρότες να αφαιρέσουν πριν τη μείωση το 50% των δαπανών που σχετίζονται με μισθούς.

Κατά την άποψη της Επιτροπής Γεωργίας, κρίνεται σκόπιμο να διοχετεύεται τουλάχιστον το 5% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων σε μικρομεσαίους αγρότες μέσω ειδικής συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά εκτάριο.

Επιπλέον τουλάχιστον το 2% των εθνικών προϋπολογισμών άμεσων πληρωμών θα πρέπει να διατεθεί στους νέους γεωργούς (ανά εκτάριο για τα πρώτα επτά έτη). Ενώ τονίστηκε πως πρέπει να χορηγηθεί περαιτέρω στήριξη στους νέους γεωργούς από τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης.

Οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν επίσης τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν χρήματα αγροτικής ανάπτυξης για συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της μεγαλύτερης ένταξης των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες.

Οι ευρωβουλευτές τέλος, θέλουν να αφιερώσουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού σε περιβαλλοντικές και σχετικές με το κλίμα πρωτοβουλίες και τουλάχιστον 20% των άμεσων πληρωμών σε eco=schemes.

Πηγή; agronews