Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανακοίνωσε ότι δίνει πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ στα 13 πιστοποιημένα ΚΥΔ που κατέφυγαν στη δικαιοσύνη

2019-05-13

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανακοίνωσε ότι σε εκτέλεση της προσωρινής δικαστικής απόφασης δίνει πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ στα 13 πιστοποιημένα ΚΥΔ (του δικτύου της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ), με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η πρόσβαση και από τα άλλα πιστοποιημένα ΚΥΔ. 

Όμως επισημαίνει ότι ταυτόχρονα έστειλε νέες συμβάσεις συνεργασίας προς υπογραφή.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:
«Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κατήγγειλε τις συμβάσεις δεκατριών (13) πιστοποιημένων ΚΥΔ (του δικτύου της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ), καθώς τα εν λόγω ΚΥΔ αρνούνταν συστηματικά να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του καθορισμένου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, πάρα τις επανειλημμένες οχλήσεις, σε πλήρη αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα πιστοποιημένα ΚΥΔ (περισσότερα από 450).
Η καταγγελία των συμβάσεων ενεργοποίησε μια δικαστική διαμάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας σε διάφορες χρονικές στιγμές, πέντε (5) από τα παραπάνω ΚΥΔ υπαναχώρησαν και εντάχθηκαν ξανά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος υποβοήθησης των αγροτών για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ.
Τα κάτωθι οκτώ ΚΥΔ:

  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου «Ένωση Αγρινίου»,
  • Αγρογένεσις Ροδόπης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου
  • Αγρογένεσις Λάρισας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου
  • Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολάδου, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου
  • Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας,
  • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας - Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία,
  • Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμφίσσης,
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ»

εξακολουθούν να αρνούνται συνολικά το θεσμικό πλαίσιο των πιστοποιημένων φορέων, να καθυβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν όλους όσους δεν συντάσσονται με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, είτε πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς είτε όχι, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μία τεχνητή εικόνα διάλυσης του συστήματος υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ.
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κινήθηκε, πάντα, με πλήρη επίγνωση του ρόλου της και της υποχρέωσής της να συμβάλει στην ομαλή συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων των παραγωγών και αυτό θα εξακολουθήσει να πράττει.
Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε σε εκτέλεση της προσωρινής δικαστικής απόφασης, η οποία και προβλέπει ότι τα εν λόγω ΚΥΔ θα πρέπει «να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η πρόσβαση και από τα άλλα πιστοποιημένα ΚΥΔ» αποστέλλοντας, ταυτόχρονα, σε αυτά νέες συμβάσεις συνεργασίας προς υπογραφή, καθώς οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία αποτελεί εκτροπή από το θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης, το οποίο και αποδέχτηκε πλήρως η δικαστική απόφαση στο σκεπτικό της.
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διαβεβαιώνει τα περισσότερα από 450 πιστοποιημένα ΚΥΔ - συνεργάτες της, σε όλη τη χώρα, ότι θα συνεχίσει να συμβάλει με την ίδια πάντα συνέπεια στην πορεία αναβάθμισης του συστήματος υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ που ξεκίνησε από το 2014.
Επιπρόσθετα, ωστόσο επισημαίνει ότι όσοι υποδαυλίζουν αυτή την προσπάθεια, μη αναλαμβάνοντας ευθύνες που τους αναλογούν ή μη υπηρετώντας τον ρόλο τους, όπου και εάν αυτοί βρίσκονται, και όποια συμφέροντα και αν εξυπηρετούν, ότι ο χρόνος της υπομονής και της διαλλακτικότητας πέρασε και έχει έρθει ο χρόνος που ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη».

Πηγή:agrotypos