Η ΕΕ διαθέτει 191 εκατ. για προώθηση αγροτικών προϊόντων

2019-01-18

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για προγράμματα που σχετίζονται με την προώθηση ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο και εντός της ΕΕ ξεκινά η Κομισιόν, διαθέτοντας 191.600.000 ευρώ για το έτος 2019. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 181,6 για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων και άλλα 10 εκατομμύρια € σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς. Σημειώνεται πως το αντίστοιχο συνολικό ποσό πέρυσι ανήλθε στα 179 εκατ. ευρώ. 

Τα προγράμματα μπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από γενικές εκστρατείες για την υγιεινή διατροφή μέχρι εξειδικευμένες αγορές. Τονίζεται πως οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 16 Απριλίου 2019 μέσω της αποκλειστικής πύλης. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο. Αίτηση μπορεί να υποβάλει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών και οι οργανισμοί γεωργικών ειδών διατροφής που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες προώθησης

Προώθηση επιτραπέζιων ελιών

Περίπου 89 εκατ ευρώ θα διατεθούν σε εκστρατείες σε χώρες με υψηλή ανάπτυξη όπως είναι ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένα από τα χρήματα θα διατεθούν για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

Η Κοινοτική αγορά εστιάζει σε ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικά

Εντός της ΕΕ, η εστίαση θα γίνει σε καμπάνιες που προωθούν τα διάφορα συστήματα ποιότητας της ΕΕ και ετικέτες, συμπεριλαμβανομένων των Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευση (ΠΟΠ), τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), καθώς και τα βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον, ένα μέρος της χρηματοδότησης απευθύνεται σε ορισμένους ειδικούς τομείς: ρυζιού, επιτραπέζιων ελιών, βοείου κρέατος και νωπών οπωροκηπευτικών. Το τελευταίο επιλέχθηκε ειδικά για την προώθηση της υγιεινής διατροφής μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ.

Αίτηση μπορεί να υποβάλει ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών και οι οργανισμοί γεωργικών ειδών διατροφής που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες προώθησης. Οι παραπάνω είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που δρομολογήθηκε την Τρίτη 15 Ιανουαρίου. Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς οργανισμούς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι συνακόλουθες εκστρατείες συνήθως διαρκούν πάνω από τρία χρόνια.

Τονίζεται πως οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 16 Απριλίου 2019 μέσω της αποκλειστικής πύλης. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο.

Ο CHAFEA, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ, παρέχει μια σειρά εργαλείων που βοηθούν τους υποψηφίους να υποβάλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας σειράς «ημερίδων ενημέρωσης» που θα λάβουν μέρος σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 7 Φεβρουαρίου, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλους τους πιθανούς δικαιούχους, σε διαφημιστικούς οργανισμούς και σε εθνικές αρχές.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Υπουργείου

Προκήρυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων ύψους 191,6 εκατ. ευρώ

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα προώθησης με προθεσμία έως τις 16 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1144/2014.

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς. Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80% (Ε.Ε.-Τρίτες Χώρες). Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις.

Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019, προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης. Ο προϋπολογισμός του είναι αυξημένος κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018.

Στην ιστοσελίδα του CHAFEA, υπάρχει μια σειρά εργαλείων που βοηθούν τους υποψηφίους να υποβάλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους.

Επιπλέον, η Ε.Ε. διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλες στις 7 Φεβρουαρίου 2019, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλους τους πιθανούς δικαιούχους, σε διαφημιστικούς οργανισμούς και σε εθνικές αρχές.

Αντίστοιχη ημερίδα πρόκειται να διοργανωθεί από το ΥπΑΑΤ στην Αθήνα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Ολόκληρη η πρόσκληση στα ελληνικά εδώ

Περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων, Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, τηλ.: 210212-4039, 5472, 4521 και e-mail: akaldiri@minagric.gr, chmathioudakis@minagric.gr, igram@minagric.gr.

Πηγή:agronews