Η διαδικασία ένταξης των αγροτών στις 120 δόσεις για χρέη σε ταμεία

2018-07-25

Τη διαδικασία την οποία απαιτείται να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες και οι αγρότες που έχουν οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου να ενταχτούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων αποσαφηνίζει εγκύκλιος που εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Υπενθυμίζεται, όπως έχει γράψει ξανά ο ΑγροΤύπος, ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ταμεία) που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα πρόσωπα που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της και για τα οποία προβλεπόταν ως ανώτατο όριο οφειλών το ποσό των 50.000 ευρώ (φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, διμερής διαπραγμάτευση) μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση ανεξαρτήτως ύψους οφειλών.

Με την σχετική Απόφαση στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 αντί του προ ισχύοντος χρονικού ορίου της 31ης/12/2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

Πώς γίνεται η ρύθμιση

Ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες, μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές δόσεις για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο 5 εκατοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης και υπολογίζεται ετησίως.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

Ειδικότερα για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) έως 20.000€ έχει εφαρμογή διάταξη της σχετικής Απόφασης:

-Για συνολικές βασικές οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία μέχρι του ποσού των 3.000€:
- Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.
- Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
- Μέγιστος αριθμός δόσεων 36
-Για συνολικές βασικές οφειλές προς ταμεία από 3.001€ έως 20.000€:
- Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
- Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
- Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ασφαλιστικές οφειλές έως 20.000 ευρώ αλλά ξεπερνούν το 85% των συνολικών οφειλών.

Για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους (διμερής) και ανέρχονται έως 20.000€ ισχύουν τα παρακάτω :
- Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
- Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
- Μέγιστος αριθμός δόσεων 12.

Ολόκληρη η εγκύκλιος :https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/keao%20egkyklios.pdf

Πηγή: agrotypos