Η Αλβανία συστήνει Εθνικό Σχέδιο στον Αγροτικό Τομέα, περιλαμβάνει 15 επιλέξιμες καλλιέργειες και εκσυγχρονισμό της

2018-07-23

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Αλβανικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα για το 2018, περιλαμβάνει τομεακές δράσεις για την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη γεωργική μεταποίηση. Εστιάζει στην αύξηση εξαγωγών γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, τον περιορισμό των εισαγωγών και την υιοθέτηση προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Παράλληλα έχει καταγραφεί το έντονο ενδιαφέρον της αλβανικής πλευράς για διμερή συνεργασία, ιδίως σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας σε όλους τους παραπάνω τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του αλβανικού κρατικού προϋπολογισμού και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPARD II, η χρηματοδότηση του οποίου ανέρχεται σε 71 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικότερα το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα περιλαμβάνει:
α. Στον τομέα της φυτικής παραγωγής έχουν επιλεγεί 15 επιλέξιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων οπωροφόρων δέντρων, προϊόντων θερμοκηπίου, φαρμακευτικών φυτών κ.λ.π, βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δυνατότητες και προοπτικές των προϊόντων, καθώς και τις θέσεις απασχόλησης, που δημιουργούν.
β. Η ασφάλεια τροφίμων και κυρίως των ζωικών προϊόντων, αποτελεί στόχο του Υπουργείου Γεωργίας της Αλβανίας. Επισημαίνεται ότι η Αλβανία δεν διαθέτει σχετική πιστοποίηση και επί του παρόντος απαγορεύονται οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων στην ΕΕ. Η ανιχνευσιμότητα, η εγγύηση για τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης των προϊόντων που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ (σημειωτέον, συχνά γίνεται παραποίηση των ημερομηνιών αυτών), αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου συστήματος ασφάλειας των τροφίμων.
γ. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται μεταρρύθμιση στον τομέα της μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων και υποπροϊόντων, ως βασική προϋπόθεση για την τήρηση και βελτίωση των προτύπων ασφάλειας στη χώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο έλεγχος όλων των σταδίων από την συλλογή και την επεξεργασία μέχρι την κατανάλωση, ενώ προβλέπεται επιδότηση 10 λεκ (1 ευρώ = 135 λεκ) ανά λίτρο πρώτης ποιότητας γάλακτος, στις μονάδες, που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις και εναρμονίζονται με τους σχετικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Επισημαίνεται ότι προϋποθέσεις για την επιδότηση είναι:
- το γάλα να είναι ποιότητας πρώτης κατηγορίας, βάσει σχετικής εργαστηριακής ανάλυσης και
- οι επιλέξιμες μονάδες να έχουν 15 αγελάδες.
δ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων σημείων συλλογής γάλακτος ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γαλακτοκομικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται επιδότηση 50% της συνολικής δαπάνης για τον εξοπλισμό μηχανημάτων και εκσυγχρονισμό των μονάδων, με ελάχιστη προϋπόθεση 10 αγελάδες ή 100 αιγοπρόβατα και ανώτατο ύψος της τα 30 εκατ. λεκ ανά μονάδα (περίπου 225.000 ευρώ).

ε. Στον τομέα της κτηνοτροφίας για εκμεταλλεύσεις άνω των 100 κεφαλών προβάτων ή/και αιγών η επιδότηση ανέρχεται σε ποσό 500 λεκ/κεφαλή και για εκμεταλλεύσεις με περισσότερες από 10 κεφαλές αγελάδων σε ποσό 2.000 λεκ/κεφαλή. Με αυτό το μέτρο το Υπουργείο εστιάζει στην καταγραφή των ζώων, ούτως ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί η βάση για την ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια των τροφίμων.
Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, επιχειρείται επίσης η αλλαγή κουλτούρας των αγροτών με την προώθηση της δημιουργίας γεωργικών συνεταιρισμών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, άντλησης χρηματοδότησης και καλύτερων συμφωνιών με δυνητικούς αγοραστές των προϊόντων τους. 

Πηγή:agrotypos