ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 3,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

2018-06-14

Μειωμένα κατά 16,88% ή 3,297 δισ. ευρώ είναι τα κονδύλια που θα έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα τόσο για τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών όσο και για τα αγροτικά προγράμματα την περίοδο 2021-2027 (Κοινή Αγροτική Πολιτική). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τιμές του 2015 ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. (πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) της περιόδου 2014-2020 έδινε στην Ελλάδα συνολικά 19,526 δισ. ευρώ για την ΚΑΠ, ενώ σύμφωνα με τις τιμές του 2018 οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 δίνουν μόλις 16,229 ευρώ.

Με αυτό το δεδομένο, θα πρέπει η ελληνική πλευρά και κυρίως σε επίπεδο πρωθυπουργού, να αναζητηθούν λύσεις είτε σκληρής διαπραγμάτευσης για να αυξηθούν τα κονδύλια της ΚΑΠ μέσω πιέσεων προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας είτε να γίνει μία πολύ καλή διαχείριση του εθνικού φακέλου που θα καταθέσει η Ελλάδα για την εφαρμογή της ΚΑΠ κατά την περίοδο 2021-2027, έτσι ώστε να μην θιγούν οι αγρότες και κυρίως οι αγρότες που παράγουν και όχι οι απλοί ιδιοκτήτες γης.

Πάντως, είναι πολύ "έξυπνη" η αναμετάδοση της είδησης της "Ναυτεμπορικής" από όλα τα εγχώρια μέσα ότι "Στην Ελλάδα το υψηλότερο κατά κεφαλήν ποσό από τη νέα ΚΑΠ", ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρεται ότι "Το παραπάνω ποσό είναι υψηλότερο κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ από εκείνο που αποφασίστηκε το 2013 για την περίοδο 2014-2020". Κάτι τέτοιο είναι αναληθές, καθώς σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό τα συνολικά ποσά για την τρέχουσα ΚΑΠ προς την Ελλάδα είναι 19,526 δισ. ευρώ. 

Πηγή:https://tastv.gr/