Γ. Καρασμάνης: Δώστε το ανώτατο ύψος επιδότησης στους νέους αγρότες

2018-09-21

Να εφαρμόσει άμεσα τη δυνατότητα που δίνει ο Κοινοτικός Κανονισμός για αύξηση δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης των νέων αγροτών μέχρι και το ανώτατο επίπεδο της Περιφέρειας, καλεί τον Υπουργό ο Γιώργος Καρασμάνης. Με ερώτησή του στη Βουλή, τονίζει ότι η απόφαση για εφαρμογή του μέτρου ελήφθη επί υπουργίας του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε από τον διάδοχό του στο Υπουργείο, παρά το γεγονός ότι ο κ. Αποστόλου είχε δεσμευτεί να το πράξει.

Ακολουθεί η Ερώτηση:

«Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργού για την πληρωμή της πρώτης δόσης της βασικής ενιαίας ενίσχυσης στο τέλος του Οκτωβρίου... Αλλά και σε συνάρτηση με την δέσμευσή του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι «τα προβλήματα είναι γνωστά και, πλέον, είναι η ώρα των λύσεων και όχι της καταγραφής», τίθεται το ερώτημα: Αν στις «λύσεις» περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση της κραυγαλέας αδικίας σε βάρος των νέων αγροτών σε ό,τι αφορά το ύψος των ενισχύσεών τους.

Επειδή, στα πλαίσια του κοινοτικού κανονισμού 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, παρέχεται στα κράτη - μέλη η δυνατότητα για τους νέους αγρότες, ηλικίας μέχρι 40 ετών, αύξησης της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο ύψος του δικαιώματος κάθε Περιφέρειας...

Επειδή, η δυνατότητα αυτή ενεργοποιήθηκε επί υπουργίας του Ερωτώντα, ο οποίος την ανακοίνωσε σε σύσκεψη στο υπουργείο με τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), στις 17 Νοεμβρίου 2014, και μάλιστα με προβλεπόμενη άμεση εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2015, δηλαδή από τον πρώτο χρόνο ισχύος της νέας ΚΑΠ.

Επειδή, σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή τον Μάιο του 2016 από βουλευτή του κυβερνώντος Κόμματος, ο τότε Υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση αλλά, δυστυχώς, δεν το έπραξε...

Ερωτάται ο Υπουργός

Αν προτίθεται να την εφαρμόσει έστω και τώρα, ώστε με την αύξηση των ατομικών δικαιωμάτων τους μέχρι το ανώτατο ύψος επιδότησης δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης κάθε Περιφέρειας, να στηριχθούν οι νέοι αγρότες μας και να ενθαρρυνθεί η ανανέωση του έμψυχου δυναμικού της γεωργίας μας».

Πηγή:agrotypos