Φορολογική ενημερότητα και μόρια κοστίζει ο ΕNΦIΑ στα Σχέδια Βελτίωσης

2018-09-06

Να εξοφλήσουν ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ και όχι μόνο την πρώτη δόση που τρέχει καλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους στα Σχέδια Βελτίωσης και να υποβάλουν το φυσικό φάκελο στις ΔΑΟΚ, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να πάρουν τη φορολογική ενημερότητα που απαιτείται για την εξασφάλιση των μορίων. 

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου στα Σχέδια Βελτίωσης απαιτείται φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.

Σημειωτέον ότι η προθεσμία υποβολής των Φυσικών φακέλων έχει οριστεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αν δεν δοθεί νέα παράταση.

Οι παραγωγοί που θα προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα βαθμολογηθούν με 2,6 μόρια.

Το πρόβλημα διαπιστώθηκε όταν οι παραγωγοί πήγαν στην εφορία προκειμένου να λάβουν τη νέα φορολογική ενημερότητα και ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους ότι μπήκε ο νέος ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ λήγει στις 31 Σεπτεμβρίου και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ως ληξιπρόθεσμο για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας χρειάζεται να αποπληρωθεί όλος ο ΕΝΦΙΑ και όχι μόνο η πρώτη δόση που τρέχει.

Έτσι όσοι παραγωγοί αδυνατούν την αποπληρωμή εφάπαξ του ΕΝΦΙΑ χάνουν 2,6 μόρια από τα Σχέδια Βελτίωσης.

Πηγή:agronews