Φλεγόμενη άρκτος τα αγροτικά εμπορεύματα τα επόμενα χρόνια

2018-10-01

Μέχρι το 2050 οι κλιµατικές συνθήκες στον πλανήτη θα επηρεάσουν την παγκόσµια γεωργία ακανόνιστα, βελτιώνοντας τις συνθήκες παραγωγής σε κάποια µέρη και επιδρώντας αρνητικά σε άλλα, δηµιουργώντας έτσι µια σειρά «νικητών και ηττηµένων» στο παγκόσµιο εµπόριο αλλά και µεγαλύτερα εµπόδια στην καταπολέµηση της επισιτιστικής ανασφάλειας όπως αναφέρει τελευταία έκθεση του FAO.  

Μάλιστα η τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων αναµένεται να αυξηθούν κατακόρυφα έως και 20% σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, όµως ταυτόχρονα η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών στις πιο αδύναµες οικονοµίες του κόσµου θα µειωθεί κατακόρυφα. Φυσικά αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ χωρών όπως είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, ο Ευρωπαϊκός Βοράς και η Ρωσία.

Συγκεκριµένα, το µέλλον αναµένεται να ευνοήσει, από άποψη αγροτικής παραγωγής, χώρες που τώρα έχουν εύκρατο προς δροσερό, ακόµα και ψυχρό κλίµα, αφού ο πιο ζεστός καιρός θα ευνοήσει τους εκεί παραγωγούς. Από την άλλη, η διατροφική παραγωγή σε χώρες µε χαµηλό γεωγραφικό πλάτος, αυτές δηλαδή που βρίσκονται κοντά στον Ισηµερινό, και που πολλές υποφέρουν ήδη από φτώχεια, διατροφική ανασφάλεια και υποσιτισµό, θα χτυπηθούν περισσότερο από τις αλλαγές στο κλίµα του πλανήτη, όπως επισηµαίνει η νέα µελέτη του FAO για την Κατάσταση των Αγορών Αγροτικών Προϊόντων. Έτσι, µε την κλιµατική αλλαγή να µεταβάλει σηµαντικά την ικανότητα πολλών περιοχών στον κόσµο να παράγουν φαγητό, αναµένεται ότι το παγκόσµιο εµπόριο αγροτικών προϊόντων θα έχει µια όλο και πιο σηµαντική συνεισφορά στον επισιτισµό του πλανήτη και στην ανταπόκριση σε σχετιζόµενα µε το κλίµα κρούσµατα πείνας.

Πηγή:agronews