Έξω από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης μένουν δύο στους τρεις υποψήφιους

2018-10-08

Με τους οριστικοποιηµένους φακέλους να έχουν φτάσει τους 15.100 και τα κονδύλια που απαιτούνται να ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ, έληξε η διορία για τα Σχέδια Βελτίωσης. 

Τα παραπάνω δεδοµένα, σύµφωνα µε τη Μονάδα Χρηµατοοικονοµικών ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥ∆ ΠΑΑ, ίσχυαν µέχρι τη στιγµή που γραφόντουσαν αυτές οι γραµµές, ενώ εκτιµάται ότι ακόµα 1.000 φάκελοι των 50 εκατ. ευρώ, οριστικοποιήθηκαν την τελευταία στιγµή. Αυτό σηµαίνει πολύ απλά ότι µε 314 εκατ. ευρώ διαθέσιµα, τελικά περνάει και θα πάρει έγκριση, όπως ήταν η αρχική εκτίµηση, περίπου ένας στους τρεις.

Σηµειώνεται πως µέσα στο πρώτο δωδεκάµηνο µετά την έγκριση του φακέλου ενίσχυσης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει έργα τουλάχιστον στο 20% του προϋπολογισµού του. ∆ηλαδή, ένας αγρότης που έχει κατεβάσει σχέδιο βελτίωσης 100.000 ευρώ και επιδοτείται κατά 50% για τις δαπάνες, θα χρειαστεί τον πρώτο χρόνο να κόψει τιµολόγια δαπανών αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ, για να λάβει επιδότηση τα 10.000 ευρώ.

Πηγή:agronews