Εξισωτική αποζημίωση με ανατροπές για πολιτική εκμετάλλευση

2018-10-08

Κάτω από τον επιστηµονικό µανδύα µιας ογκώδους, πλην όµως άφαντης, µελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, φαίνεται να επιχειρείται εξοικονόµηση χρηµάτων υπέρ άλλων µέτρων και άλλων δικαιούχων από το υπουργείο. 

Το περίεργο είναι ότι η εν λόγω µελέτη δεν συνοδεύει το προσχέδιο των νέων περιοχών που συνιστούν τον χάρτη των µειονεκτικών περιοχών, βάσει του οποίου θα καταβάλλονται από τον επόµενο χρόνο (δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2019) οι εξισωτικές αποζηµιώσεις.

∆ύσκολα µπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά το γεγονός ότι µε βάση τα νέα κριτήρια, που τέθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε fast track διαβούλευση (µόλις ένα 15νθήµερο), σβήνονται από το χάρτη των εξισωτικών ολόκληρες κοινότητες ακυρώνοντας και τα βοσκοτόπια που είχαν κατανεµηθεί µε «τεχνητή λύση».

Ενδεικτικό είναι ότι, σύµφωνα µε την προτεινόµενη οριοθέτηση στο νοµό Σερρών µόνο 5 κοινότητες συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία «περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα», ενώ η προηγούµενη συµπεριλάµβανε 85 «µειονεκτικές» κοινότητες.
Αντίστοιχα, στη Λάρισα, εκτός εξισωτικής φαίνεται να βγαίνουν και τα 40 µειονεκτικά χωριά, ενώ στο νοµό Ηλείας 36 δηµοτικά διαµερίσµατα και στην Αργολίδα 35, κ.ο.κ. Παραγωγοί, τοπικοί φορείς, βουλευτές «κρεµώντας» τα σχόλια και της παρατηρήσεις τους στο κείµενο που συνοδεύει τη διαβούλευση ζητούν επίµονα από το υπουργείο «να δει το φως της δηµοσιότητας» και να έρθει στα χέρια τους η εν λόγω µελέτη του ΓΠΑ κάνοντας λόγο για «διάτρητα δεδοµένα» και για «µεθοδολογικά κενά και αυθαίρετες παραδοχές».
Μάλιστα, πέραν της απώλειας της εξισωτικής δηµιουργείται κίνδυνος να χαθούν και όλα τα επιπλέον µόρια που ελάµβαναν οι δικαιούχοι µέτρων του ΠΑΑ (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης κ.λπ) για την διετία 2019-20 και την επόµενη 2021-2027.Το εκρηκτικό αυτό κλίµα βάζει στο «παιχνίδι» και τους τοπικούς βουλευτές οι οποίοι σπεύδουν τις τελευταίες ηµέρες να εκφράσουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Πηγή:agronews