Επταετής αύξηση δικαιωμάτων νεαρών αγροτών

2019-05-22

Τη δυνατότητα χορήγησης πριμ πρώτης εγκατάστασης έως 100.000 ευρώ σχεδιάζεται να συνοδεύει και επταετής, αντί για πενταετής που είναι σήμερα, αύξηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης των αγροτών νεαρής ηλικίας στην επερχόμενη ΚΑΠ, για το διάστημα 2020-2027. Ο παραπάνω σχεδιασμός προκύπτει από σχετική τροπολογία που ψήφισε πρόσφατα η επιτροπή γεωργίας της Ευρωβουλής.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει πως τουλάχιστον το 2% του εθνικού φακέλου (Πυλώνας 1) πρέπει να χορηγείται σε νεαρούς αγρότες για μία περίοδο 7ετίας (αντί για 5ετία). Αύξηση των ορίων για χορήγηση του πριμ πρώτης εγκατάστασης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Πυλώνας 2) από τα 70.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ (όπως και στην πρόταση της Κομισιόν).

Όσον αφορά το πριμ πρώτης εγκατάστασης, στο οποίο αναφέρεται με άρθρο γνώμης στην Agrenda ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, Δημήτρης Μελάς, η πρόταση της Κομισιόν λέει:

«Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6.
  2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων για να βοηθήσουν: α) την εγκατάσταση νέων γεωργών που πληρούν τους όρους που περιλαμβάνονται στον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)· β) τη σύσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία ή τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των γεωργικών νοικοκυριών· γ) την εκκίνηση των μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές που αποτελεί μέρος των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
  3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους υποβολής και περιεχομένου ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
  4. Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη υπό μορφή κατ' αποκοπήν ποσών. Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό των 100.000 ευρώ και μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοπιστωτικά μέσα.»

Πηγή:agronews