Επιτόπιους ελέγχους για πληρωμές απονιτροποίησης τρέχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

2018-09-12

Επιτόπιους ελέγχους σε αγροτεμάχια που δηλώθηκαν αρδευτικά για το Μέτρο της Απονιτροποίησης αλλά και για τις ανάγκες άλλων προγραμμάτων όπως το Κομφούζιο, η Εναλλακτική Ζιζανιοκτονία Ορυζώνων και οι Αυτόχθονες φυλές ξεκινά ο ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να δρομολογηθούν οι προκαταβολές των πληρωμών μέσα στο Νοέμβριο. 

Δείτε εδώ την απόφαση για τους επιτόπιους ελέγχους του Μέτρου 10 για το 2018 https://www.agronews.gr/files/1/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%2010%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%202018.pdf

Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ελέγξει:

  1. της βεβαίωσης από το φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή/και
  2. της ισχύουσας άδειας χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή -Αν είναι κοινή με άλλους δικαιούχους Υ/Δ επιμερισμού της εκτιμώμενης ποσότητας ύδατος) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή/και 27
  3. της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης νερού με τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης πρέπει να είναι μέχρι και την 16.02.2018, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση.
  4. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που δεν ανήκει στον παραγωγό, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας χρήσης νερού, πρέπει να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο του υδροληπτικού έργου μαζί με την ισχύουσα άδεια χρήσης νερού ή την υποβληθείσα μέχρι τις 16.02.2018 αίτηση για άδεια χρήσης νερού στο όνομα του κύριου ή κάτοχου του υδροληπτικού έργου.                                                                    Πηγή: agronews