Επιπλέον δικαιούχοι στην εξισωτική του 2018

2019-07-01

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 3558/167256/03-12-2018 απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» για το έτος 2018, με τη συμπλήρωση παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στους πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, για την αποκατάσταση των αστοχιών των εμπρόθεσμα υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών κατά την πρώτη κατάταξη υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Όπως μας είπαν από το αρμόδιο τμήμα του ΥπΑΑΤ «η απόφαση αυτή εντάσσει συνολικά για να λάβουν την εξισωτική συνολικά επιπλέον πέντε άτομα σε όλη τη χώρα», οι οποίοι είχαν κάνει προσφυγές και δικαιώθηκαν.

«Κατά τα λοιπά σημεία ισχύει ως έχει η υπ' αριθ. 3558/167256/03-12-2018 απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13, για το έτος 2018», καταλήγει η απόφαση.

Πηγή:agrotypos