Επαγγελματίες αγρότες με καθυστέρηση 4 ετών, γιατί ο ΟΓΑ δεν εφαρμόζει εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

2018-12-17

Μπορεί ο ΟΓΑ να αποτελεί εδώ και καιρό «παρακλάδι» του ΕΦΚΑ όµως όπως αποδεικνύεται αρνείται πεισµατικά και σε βάρος χιλιάδων αγροτών και δη νεοεισερχόµενων να εφαρµόσει σηµαντικές αποφάσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Η τάση ανεξαρτητοποίησής του έχει οδηγήσει σε απόγνωση όσους ξεκινούν αγροτική δραστηριότητα, υποβάλουν τα χαρτιά τους για ασφάλιση αλλά ενηµερώνονται (από τον πρώην ΟΓΑ) ότι θα θεωρούνται επαγγελµατίες αγρότες µετά από 3 µε 4 χρόνια.

Αυτό, σύµφωνα µε όσα εξηγεί στην Agrenda o µελετητής και σύµβουλος επιχειρήσεων, Μιχάλης Αντωνόπουλος, συµβαίνει διότι ο πρώην κύριος φορέας ασφάλισης των αγροτών που πλέον λειτουργεί υπό την σκέπη του ΕΦΚΑ δεν εφαρµόζει την εγκύκλιο 44 , που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ την 28/09/2018 σύµφωνα µε την οποία όταν «κάποιος έχει κάνει έναρξη εργασιών ως αγρότης - είτε ειδικού, είτε κανονικού καθεστώτος- θεωρείται ασφαλισµένος από την 1η ηµέρα του µήνα που έκανε έναρξη εργασιών, και αν κάποιος έχει υποβάλλει απογραφικό, το ίδιο θεωρείτε ασφαλισµένος ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής, που δύναται να κρίνονται σε µεταγενέστερο χρόνο. Μάλιστα σε άλλο σηµείο, η εγκύκλιος λέει θα καθοριστούν οι εισφορές, από αυτή την ηµεροµηνία. Με λίγα λόγια- όποιος προσκοµίσει στον ΕΦΚΑ, έναρξη εργασιών απογραφικό η και τα δύο, πρέπει να πάρει αριθµό µητρώου ασφαλισµένου. Και εφόσον πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια, εισοδήµατα αγροτικά, ΟΣ∆Ε, κλπ, να µπορεί να πάρει βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ως αγρότης επαγγελµατίας», τονίζει στο άρθρο του ο κ. Μιχαλόπουλος.

Στο περίµενε 2 ώς και 5 χρόνια για ασφαλιστική ενηµερότητα

Παρόλα αυτά αυτό που ισχύει, όπως περιγράφει γλαφυρά ο κ. Μιχαλόπουλος είναι τα εξής: «ξεκινάει ο άλλος αγροτική δραστηριότητα, κάνει έναρξη στη ∆ΟΥ, υποβάλλει απογραφικό στον ΟΓΑ (ΕΦΚΑ), δηλώνει ΟΣ∆Ε, και... περιµένει, 2, 3, 4, 5 χρόνια, ανάλογα! Εν τω µεταξύ είναι α) ανασφάλιστος β) δεν µπορεί να λάβει ασφαλιστική ενηµερότητα - αφού δεν είναι ασφαλισµένος, γ) δεν µπορεί να θεωρηθεί επαγγελµατίας αγρότης - αφού το ΚΕΠΠΥΕΛ για να του δώσει βεβαίωση, πρέπει να είναι ασφαλισµένος. ∆ηλαδή , δεν µπορεί να κάνει, τίποτα γιατί παντού ζητούν ασφαλιστική ενηµερότητα, και βεβαίωση Μητρώου Αρχηγών Αγροτικών Εκµ/σεων, ότι είσαι επαγγελµατίας αγρότης».

Και καταλήγει: «Στην εποχή µας, που φτάσαµε στον Άρη ο ΟΓΑ, πάει µε τον αραµπά. Κρατάει οµήρους τους αγρότες, αποθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να ενταχθούν σε αγροτικές δραστηριότητες, και κρατάει τον αγροτικό τοµέα 200 χρόνια πίσω. Το θέµα µπορεί να το λύσει - και πρέπει - το ΥπΑΑΤ- Να δώσει εντολή στα ΚΕΠΠΥΕΛ, ότι άπαξ και κάποιος τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, να θεωρείτε ασφαλισµένος - όπως το ίδιο το ΕΦΚΑ, λέει στην εγκύκλιό του, και να µπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που δικαιούται ο κάθε ένας αγρότης. Όσο για τη διοίκηση του ΕΦΚΑ θα µπορέσει άραγε, να πείσει τους υπαλλήλους της , του ΟΓΑ να τηρούν αυτά που τους λένε, και να δίνουν άµεσα αριθµό ασφαλισµένου, ή θα πρέπει να περάσουν άλλα 5-10 χρόνια;».

Πηγή:agronews