Έως 23 Ιανουαρίου προσφυγές για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης

2019-01-16

Από τις 10 και μέχρι την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποτελεσμάτων της εξισωτικής αποζημίωσης, που πληρώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις προσφυγές είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ).

Η υπ' αριθ. 2846/09.01.2018 (ΑΔΑ: Ψ9Ξ946ΨΧΞΧ-ΝΛ4) σχετική εγκύκλιος είναι διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΑ 2014-2020 → Μέτρο 13 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα  https://www.opekepe.gr/metro13_enisxhseis.asp 

Πηγή:agro24.gr