Ελκυστικά δάνεια για νέους αγρότες ανακοίνωσε η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τι θα περιλαμβάνουν

2019-05-17

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Άντριου ΜακΝτάουελ, ανακοίνωσαν μια δέσμη δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ, με κίνητρο την αύξηση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση των αγροτών της ΕΕ, και ιδίως των νέων. Το εν λόγω πρόγραμμα θα παράσχει στους αγρότες ελκυστικότερους όρους χρηματοδότησης, όπως χαμηλότερα επιτόκια,  

μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής που φτάνουν μέχρι τα 15 έτη (σε σύγκριση με τον μέσο όρο πέντε έως επτά ετών των εμπορικών τραπεζών) και περιόδους χάριτος μέχρι πέντε έτη. Σε επίπεδο κρατών-μελών το πρόγραμμα δανειοδότησης θα το διαχειριστούν τράπεζες και χρηματοδοτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Επιπλέον, οι φορείς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προβούν σε χορήγηση δανείων που θα αντιστοιχούν στο ύψος του ποσού για το οποίο έγινε δέσμευση από την ΕΤΕπ. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό δανειοδότησης μπορεί να ανέλθει έως και στα 2 δισ. ευρώ.
Το νέο αυτό πρόγραμμα δανειοδότησης, που ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση η οποία έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Απριλίου 2019, αποτελεί μέρος μιας κοινής πρωτοβουλίας για τους νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους, η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση της υφιστάμενης στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και των χρηματοδοτικών μέσων και εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕπ.
Χάρη σε αυτό το «πακέτο», τα δάνεια για αγροτικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα διαχειρίζονται οι τοπικές τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει πολλές από τις σημερινές «ελλείψεις» που αντιμετωπίζουν οι αγρότες παρέχοντας, μεταξύ άλλων, καλύτερους όρους για τα δάνεια προς τους γεωργούς,
Τι θα προσφέρουν
Χαμηλότερα επιτόκια. Μεγαλύτερες περίοδοι έως και 5 ετών για να αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου. Περαιτέρω περίοδοι για την αποπληρωμή ολόκληρου του δανείου (μέχρι 15 έτη). Πρόσθεσε την ευελιξία, ανάλογα με τις συνθήκες, για να αντιμετωπιστεί η αστάθεια των τιμών στον γεωργικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί παραμένουν σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια σε δύσκολες περιόδους (για παράδειγμα, μέσω μιας περιόδου διακοπών / χάριτος που επιτρέπει στους γεωργούς να αναστείλουν προσωρινά τις αποπληρωμές τους). Εκτός από τη δέσμη δανείων, προτείνεται η χορήγηση ενισχύσεων από το ΕΓΤΑΑ για νέους γεωργούς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να χρησιμοποιηθούν ως επιδοτήσεις επιτοκίου και για τεχνική βοήθεια.

Πρόβλημα η χρηματοδότηση νέων γεωργών

Μια πρόσφατη έρευνα της πυξίδας γύρω από 7.600 αγρότες σε 24 από τις χώρες της ΕΕ αποκάλυψε ότι το 2017 το 27% των αιτήσεων δανείων που υποβλήθηκαν σε τράπεζες από νέους αγρότες της ΕΕ απορρίφθηκαν, σε σύγκριση με μόλις 9% για άλλες εκμεταλλεύσεις. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι εκμεταλλεύσεις υποβάλλουν αίτηση για τραπεζική χρηματοδότηση πολύ λιγότερο συχνά από τις ΜΜΕ σε άλλους τομείς. Αυτή η παρατήρηση, που αποτελεί πρόβλημα για την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα, παρακίνησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει αυτό το πρόγραμμα στήριξης πιστώσεων.
Δηλώσεις
Ο αρμόδιος για τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι καθοριστική και πολύ συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο επάγγελμα. Με το 11% των ευρωπαίων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Χαίρομαι που η νέα κοινή πρωτοβουλία λειτουργεί και λειτουργεί.
Ο γεωργικός τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και έχει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο για την παραγωγή υγιεινών τροφίμων αλλά και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΤΕπ εξετάζει το μέλλον του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό χάσμα στην αγορά, την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των αγροτών, ιδίως της επόμενης γενιάς αγροτών.
Το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας / βιοοικονομίας, διατηρώντας και δημιουργώντας απασχόληση στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές».
«Με αυτήν τη νέα πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσβλέπει στη μελλοντική εξέλιξη του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό κενό της αγοράς, ήτοι την έλλειψη πρόσβασης των γεωργών σε χρηματοδότηση, ιδίως σε ό,τι αφορά την επόμενη γενιά γεωργών», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Άντριου ΜακΝτάουελ. «Το εν λόγω πρόγραμμα δανειοδότησης θα στηρίξει, επίσης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας/βιοοικονομίας, με τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης στις αγροτικές και παράκτιες περιφέρειες». Να σημειωθεί, επίσης, ότι δύο πιλοτικά δάνεια, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ, πρόκειται σύντομα να τεθούν σε εφαρμογή σε Γαλλία και Ιταλία μέσω του εν λόγω προγράμματος. Αυτά προορίζονται ειδικά για τους νέους γεωργούς (75 εκατ. ευρώ) και για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (200 εκατ. ευρώ).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA) εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κοινή πρωτοβουλία, με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των νέων στον κλάδο. «Ο επίτροπος Χόγκαν και η ομάδα του απέδειξαν την προσήλωσή τους στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα, απαντώντας σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους αγρότες σε όλη την Ευρώπη: την πρόσβαση στη χρηματοδότηση», δήλωσε από το βήμα της διάσκεψης ο πρόεδρος της CEJA, Jannes Maes. «Η πρωτοβουλία είναι πολλά υποσχόμενη και θα προσφέρει ζωτική στήριξη στους νέους που επιθυμούν να εισέλθουν ή να παραμείνουν στον τομέα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πηγή:agrotypos