Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

2019-01-29

«Το σύνολο των παραστατικών θα πρέπει να είναι εξοφλημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την επιλεξιμότητα της δαπάνης», επισημαίνει σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τα Βιολογικά. 

«Διευκρινίζεται ότι, η δαπάνη που θα ληφθεί υπόψη για την επιλεξιμότητα αφορά στην Καθαρή Αξία του παραστατικού (χωρίς ΦΠΑ). Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/α πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Επισημαίνεται πως κατά τη διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής οι δικαιούχοι θα μπορούν να διορθώνουν προφανή σφάλματα στα υποβαλλόμενα παραστατικά με την διαδικασία αναθεώρησης των παραστατικών στην οθόνη "Υποβολή Παραστατικών" όπου και έχουν αρχικά υποβληθεί για κάθε δράση/πρόσκληση ξεχωριστά», καταλήγει η εγκύκλιος.

Ολόκληρη η εγκύκλιος https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/egkyklios%20opekepe.pdf

Πηγή:agrotypos