Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για τα παραστατικά που αφορούν το Κομφούζιο

«Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, το σύνολο των παραστατικών για τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγορά των ατμιστήρων - διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων της δράσης 10.1.08 οφείλουν, για το έτος εφαρμογής 2018 και εξής, να έχουν εκδοθεί εντός εκάστου έτους εφαρμογής και να έχουν καταχωρηθεί στο πληροφορικό σύστημα της Δράσης έως 30/9 εκάστου έτους εφαρμογής για τους δικαιούχους της 1ης και 2ης Πρόσκλησης της δράσης».

Αυτό ορίζει εγκύκλιος του οργανισμού πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), η οποία δημοσιεύτηκε στη διαύγεια, την Τρίτη, 31 Ιουλίου. Η εγκύκλιος αφορά την υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».
Ολόκληρη η εγκύκλιος https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/komfouzio%20egkyklios.pdf

Πηγή:agrotypos