Εγκρίθηκαν κρατικές ενισχύσεις ύψους 19,3 εκατ. ευρώ

2019-12-20

Την καταβολή κρατικών ενισχύσεων 10,43 εκατ. ευρώ σε επιτραπέζια ροδάκινα, νεκταρίνια, 6,45 εκατ. ευρώ σε αμύγδαλα και 2,4 εκατ. ευρώ στα καπνά ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. 

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από σειρά αιτημάτων που υποβλήθηκαν από παραγωγούς και τοπικούς βουλευτές περιοχών που είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές και απώλεια παραγωγής.

Όπως έγινε γνωστό, η ενίσχυση στα πυρηνόκαρπα ενδέχεται να ανέλθει περί τα 70 ευρώ το στρέμμα για τα ροδάκινα και 50 ευρώ το στρέμμα για τα νεκταρίνια. Αποζημίωση έως και 80 ευρώ το στρέμμα αναμένεται να πάρουν τα αμύγδαλα.

Σημειώνεται ότι εκτός έμειναν τα συμπύρηνα ροδάκινα.

«Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 10.435.000,00 €) δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 - 201. - 0000000 , Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2019 για την " κάλυψη δαπάνης για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προιόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική απόφαση.

«Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 6.450.000,00 €) έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 - 201. - 0000000 , Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2019 για την " κάλυψη δαπάνης για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προιόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής αμύγδαλων» διαβάζει κανείς στην απόφαση de minimis για τα αμύγδαλα.

«Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 2.400.000,00 €) δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 - 201. - 0000000 , Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2019 για την " κάλυψη δαπάνης για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προιόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής καλλιέργειας καπνού.» η απόφαση για τον καπνό.

Πηγή:agronews