Έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής περίπου 530.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ, κινδυνεύουν 120.000 να χάσουν τις ενισχύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της

2019-06-10

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 400.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ (και περίπου 530.000 αιτήσεις έχουν δεσμευτεί από αντίστοιχα Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων - ΚΥΔ).

Δεδομένου ότι την προηγούμενη χρονιά το πλήθος των αιτήσεων ήταν περίπου 650.000, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια εμπρόθεσμης συλλογής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι μετά την παράταση του ενός μηνός που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ δίχως κάποιο πρόστιμο είναι στις 18/6/2019.

Επιπροσθέτως, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει ότι «στο πλαίσιο, της προσωρινής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 2633/2019, τα παρακάτω οκτώ ΚΥΔ:

  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου «Ένωση Αγρινίου,
  • Αγρογένεσις Ροδόπης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου
  • Αγρογένεσις Λάρισας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου
  • Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολάδου, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου
  • Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας,
  • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας - Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε.
  • Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμφίσσης,
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας & Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ»,

αν και συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ, μέσω της τεχνολογικής και διαδικτυακής υποδομής της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, εξακολουθούν να αρνούνται συνολικά το θεσμοθετημένο πλαίσιο των πιστοποιημένων φορέων του έργου ΟΣΔΕ.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν υποχρεούται, ιδίως άνευ σύμβασης συνεργασίας εν ισχύ, και αυτονόητα δεν παρέχει σε αυτά τα 8 ΚΥΔ (όπως και έχει ενημερώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥπΑΑ&Τ) καμία άλλη υπηρεσία της, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής της αποσφαλμάτωσης».

Πηγή:agrotypos