Δυτική Ελλάδα: Το 30% των υδάτων «χάνεται» σήμερα στη διαδρομή για το χωράφι

2018-11-06

Στον συνολικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης του αρδευτικού νερού και στους τρεις νομούς της, την Ηλεία, την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ορθολογική αξιοποίηση του νερού στη γεωργία αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να μην υπάρχει κατασπατάληση, με στόχο την αειφορία των μέσων παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αρκεί να επισημάνουμε ότι το 30% των υδάτων στην περιφέρεια χάνεται στη διαδρομή για το χωράφι, εξαιτίας του απαρχαιωμένου δικτύου που, παρά τις υποσχέσεις χρόνων, δεν έχει καταστεί δυνατή η αποκατάστασή του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αγροτικό δυναμικό. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Παναγιώτη Μπράμο, ήδη έχουν συνταχθεί και κατατεθεί οι απαραίτητες μελέτες, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία της έγκρισης και αφού πάρουν το πράσινο φως θα ξεκινήσει η υλοποίησή των έργων. Πρόκειται για πολύ σημαντικά έργα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία και η χρηματοδότησή τους εντάσσεται είτε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, είτε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Προτεραιότητες και στόχοι

«Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων και υποδομών άρδευσης, μέσω των οποίων θα γίνεται καλύτερη παρακολούθηση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της περιφέρειας. Η εντατικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξάνουν συνεχώς τις απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό, με άμεση συνέπεια την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Με τα έργα που θα γίνουν στην πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας σε υδάτινο δυναμικό, θα ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού, θα μπορούν να ελεγχθούν τα αποθέματα, θα γίνεται εξοικονόμηση και έτσι θα υπάρχει όφελος και για άλλες περιοχές, που σήμερα δεν αρδεύονται καθόλου», τόνισε ο κ. Μπράμος.

Αχαΐα

Ένα σημαντικό έργο για τον αγροτικό κόσμο της Δυτικής Αχαΐας και όχι μόνο, αφού αφορά και κομμάτι της Βόρειας Ηλείας, αποτελεί η επέκταση της βόρειας κεντρικής διώρυγας του Πηνειού. Όπως μας εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η επέκταση της υφιστάμενης διώρυγας Πηνειού, με την κατασκευή πρωτευόντων αγωγών που απαιτούνται για τη μεταφορά νερού άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Η περιοχή αυτή είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γεωργική, μεικτής έκτασης 96.000 στρεμμάτων περίπου και δεν διαθέτει συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Η εξυπηρέτηση των αρδεύσεων γίνεται σήμερα πλημμελώς από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Η μελλοντική ολοκλήρωση του έργου θα περιλαμβάνει το σύνολο των αρδευτικών δικτύων διανομής (επιμέρους αντλιοστάσια, δεξαμενές, τριτεύοντα δίκτυα άρδευσης).

Ένα ακόμα έργο που βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης είναι η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στη θέση Ντασκά-Βελιμάχι του Δήμου Ερυμάνθου. Το έργο ξεκίνησε το 2007 και αφορούσε την κατασκευή λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 1,2 εκατ. κυβικών μέτρων νερού και αρδευτικού δικτύου μήκους 16 χιλιομέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρδευση καλλιεργειών σε εκτάσεις 2.000 στρεμμάτων.

Η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου ολοκληρώθηκε σύντομα, αλλά η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής δεν προχώρησε, επειδή στον χώρο που προβλεπόταν η δημιουργία της εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα. Τελικά, βρέθηκε εναλλακτική λύση, ώστε να συνδυαστεί η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής με την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων, χωρίς να επιβαρύνει υπέρογκα το κόστος του έργου. Τελικά, το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτήθηκε με επιπλέον 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη μελέτη και ολοκλήρωση της κατασκευής της λιμνοδεξαμενής στη νέα προτεινόμενη θέση.

Ηλεία

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Γιώργο Γεωργιόπουλο, η κατάθεση της μελέτης για την υπογειοποίηση του δικτύου φυσικής ροής σε πέντε ΤΟΕΒ της Ηλείας.

Πρόκειται για την επικαιροποίηση της μελέτης του 2012, η οποία είχε ενταχθεί στο προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Το συνολικό έργο φτάνει τα 69 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τους ΤΟΕΒ Γαστούνης, Αμαλιάδας, Α' Πύργου, Επιταλίου και Πελοπίου. Να σημειωθεί ότι στην Ηλεία έχουν ήδη υπογειοποιηθεί οι ΤΟΕΒ Μυρτιούντων, Λεχαινών και Σαβαλίων.

Τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας κατέθεσαν το Τεχνικό Δελτίο του συνολικού έργου στο Ταμειακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) του υπουργείου.

Αιτωλοακαρνανία

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η περιφέρεια και στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, σε ό,τι αφορά τις μελέτες για τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων άρδευσης, τα οποία καλύπτουν 650.000 περίπου στρέμματα.

Σήμερα, χωρίς άρδευση παραμένουν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, είτε λόγω του γεγονότος ότι δεν κατασκευάστηκε αρδευτικό δίκτυο ποτέ, είτε λόγω κακής διαχείρισης. Τα δίκτυα στην Αιτωλοακαρνανία παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές, με μεγάλη απώλεια και σπατάλη τεραστίων ποσοτήτων νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και δεν εξυπηρετούν πλέον τις απαιτήσεις αξιοποίησης της γεωργικής γης.

Όπως μας εξήγησε η αντιπεριφερειάρχης Χριστίνα Σταρακά, από το 2015 αναμενόταν να ανοίξει η συγκεκριμένη δράση (3.3.1) του ΠΑΑ για τον εκσυγχρονισμό μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, κόστους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.
«Εμείς έχουμε έτοιμες 5 μελέτες για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου κάτω Αχελώου Παραχελωίτιδος, για την άρδευση 100.000 στρεμμάτων. Επίσης, υπάρχουν έτοιμες μελέτες για την αντικατάσταση των αγωγών και τη βελτίωση των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή Βόνιτσας Μοναστηρακίου, αλλά και της διώρυγας του Βάλτου», τόνισε η κα Σταρακά και πρόσθεσε: «Η εγκατάσταση ενός συστήματος ορθολογικής διαχείρισης, κατανομής, παρακολούθησης και τιμολόγησης του νερού άρδευσης, αποτελεί προτεραιότητα της περιφέρειας και η υλοποίησή του έχει ενταχθεί στη Στρατηγική Προτεραιότητα 3 της Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Πηγή:ypaithros