Διευκρινήσεις ΕΦΚΑ για το πώς γίνεται η διαγραφή παλαιών οφειλών σε αγρότες με παράλληλη ασφάλιση

2018-12-14

Διευκρινήσεις δίνει η σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων διαγραφής οφειλών έως 31/12/2016 (θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά). Αφορά μεταξύ άλλων επιχειρηματίες και αγρότες ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση στον πρώην ΟΑΕΕ. Το αίτημα για τη διαγραφή οφειλών έχει ξεκινήσει από 28/11/2018 και μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. 

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό (πατήστε εδώ).
Μετά την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.
Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή.
Γενικές Επισημάνσεις

  • Δυνατότητα διαγραφής στις ως άνω περιπτώσεις, παρέχεται για οφειλές έως 31/12/2016, βεβαιωμένες ή μη
  • Διαγραφή οφειλών επέρχεται εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της οφειλής υπάρχει παράλληλη ασφάλιση
  • Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου
  • Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής
  • Εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Κατ΄ επέκταση, επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών δεν δύναται να διαγραφούν
  • Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης στον έτερο φορέα συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα

Διαβάστε την εγκύκλιο https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2018-12/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2051.pdf

Πηγή:agrotypos