Δεύτερη πρόσκληση για τις Αυτόχθονες Φυλές, απαιτείται όμως να έχει υποβληθεί ΟΣΔΕ 2019 από τους παραγωγούς

2019-04-09

Την δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2010) δημοσίευσε το ΥπΑΑΤ την Δευτέρα 8 Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση το ΥπΑΑΤ καλεί:

«1) Νέους εν δυνάμει δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση

2) Δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι: α) επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων. β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων.

Να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της ΕΑΕ 2019 και μετά να υποβάλλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2η Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09».

Πεδίο εφαρμογής είναι όλη η χώρα, ενώ απαραίτητο είναι οι παραγωγοί να υποβάλλουν πρώτα δήλωση ΟΣΔΕ 2019

Ολόκληρη η πρόσκληση   

https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2prosklhsh10.1.9_050419.pdf

Πηγή:agrotypos