Δεν προσμετρώνται στο όριο των 5.000 ευρώ για το ειδικό καθεστώς τα de minimis

2019-10-08

Τα de minimis που δόθηκαν και είχαν χαρακτήρα αποζηµιώσεων δεν προσµετρώνται στον υπολογισµό του ορίου των 5.000 ευρώ για την παραµονή στο ειδικό καθεστώς διευκρινίζει εγκύκλιος της ΑΑ∆Ε. Μια απόφαση που εκ πρώτης αφορά τους παραγωγούς επιτραπέζιων ροδάκινων που επλήγησαν από τις έντονες βροχές του Ιουνίου 2018, αλλά κατ' επέκταση ισχύει και για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας σε αντίστοιχες περιπτώσεις αποζηµιωτικού χαρακτήρα. 

Σηµειωτέον ότι σχετικό αίτηµα είχαν υποβάλλει πριν λίγο διάστηµα οι αιγοπροβατοτρόφοι Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίοι επεσήµαιναν ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας αθροιζόµενες στις επιδοτήσεις που λαµβάνουν ξεπερνούν στη φορολογική δήλωση το όριο των 5.000 ευρώ, µε αποτέλεσµα οι κτηνοτρόφοι να υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να τηρούν βιβλία, γεγονός που αυξάνει τα έξοδα του παραγωγού, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και υπόχρεος του τέλους επιτηδεύµατος.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ σχετικά με τη μη συμπερίληψη των ποσών που χορηγούνται ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στο όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Πηγή:agronews