Δεν χρειάζονται άδεια από δασαρχείο οι νέες φυτεύσεις στα Σχέδια Βελτίωσης

2018-02-14

Καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης άδειας από δασαρχεία όσον αφορά τις νέες φυτεύσεις και μειώνεται στα 100 αιγοπρόβατα η απαίτηση για ζωικό κεφάλαιο ώστε οι κτηνοτρόφοι να αιτηθούν ενίσχυση για αλµεκτήριο, στην τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης η οποία θα εκδοθεί µέσα στο µήνα.

Διευκολύνσεις για νέες φυτεύσεις, κτηνοτρόφους και νέους αγρότες έρχονται με τροποποιητική απόφαση στα Σχέδια Βελτίωσης μέσα στο Φεβρουάριο.

Για το περιεχόµενο της τροποποιητικής, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda, µίλησε σε ενηµερωτική συνάντηση στα περιθώρια της Agrotica, ο προϊστάµενος της µονάδας Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θύµιος Τσιατούρας, λέγοντας πως οι Νέοι Αγρότες του 2018 θα µπορούν τώρα να κάνουν κανονικά αίτηση ενίσχυσης, πριν ενταχθούν στο πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης. Ενδεικτικά ανέφερε τις εξής αλλαγές:

-Θα καλυφθούν οι Νέοι Γεωργοί των 5 Περιφερειών που θα επαναπροκυρήξουν το πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης. Οι συγκεκριµένοι θα µπορούν να υποβάλλουν το φάκελό τους ως νέοι γεωργοί, µε το ΟΣ∆Ε του 2017 και εφόσον εγκρίνονται και µπαίνουν στους Νέους θα µπορούν να µπουν και στα Σχέδια.

-Στη µελλοντική κατάσταση µία κτηνοτροφική εκµετάλλευση για να είναι επιλέξιµη πρέπει να έχει 150 αιγοπρόβατα, αυτό το όριο πέφτει στα 100.

-Καταργείται η υποχρέωση προσκόµισης άδειας από δασαρχεία όσον αφορά φυτεύσεις και περιφράξεις.

-Θα προστεθεί στις µη επιλέξιµες επενδύσεις, οποιαδήποτε επένδυση εντάσσεται σε πρόγραµµα από τον ΕΛΓΑ, όπως είναι τα αντιχαλαζικά, ανεµοµείκτες κ.λπ.

Παράλληλα ο καθ' ύλην αρµόδιος για τα Σχέδια Βελτίωσης κ. Τσιατούρας, είπε πως όσον αφορά την εκχώρηση ενίσχυσης τα πράγµατα θα έχουν ξεκαθαρίσει πριν οι δικαιούχοι αρχίσουν να υλοποιούν τα Σχέδια (δηλαδή µέχρι τέλος του 2018-αρχές 2019). Σηµειώνεται ότι το ζήτηµα αυτό δεν αφορά µόνο τα Σχέδια Βελτίωσης αλλά και άλλα Μέτρα των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι η Μεταποίηση και τα Leader.


Επιλέξιµοι οι ξύλινοι στάβλοι

-Ο προϊστάµενος του τµήµατος Επενδύσεων, δέχτηκε παράλληλα ερωτήσεις από το κοινό που ήταν κυρίως µελετητές, καθώς η ηµερίδα είχε διοργανωθεί από το ΓΕΩΤΕΕ, ξεκαθαρίζοντας µεταξύ άλλων πως:

- Η απόδειξη της παλαιότητας στον εξοπλισµό βαραίνει τον υποψήφιο, ο οποίος πρέπει να βρει έναν τρόπο αξιόπιστο (π.χ βιβλία παγίων, τιµολόγια, δηλώσεις ΟΣ∆Ε), ώστε να την δείξει.

-Στάβλος µε κολώνες ξύλινες (όχι της ∆ΕΗ) άδεια δόµησης και συγκεκριµένες προδιαγραφές είναι επιλέξιµος στα Σχέδια Βελτίωσης και απαιτούνται τρεις προσφορές καθώς δεν είναι συµβατική κατασκευή.

-Ο πίνακας για τη βαθµολόγηση της καινοτοµίας δεν είναι δεσµευτικός, µπορεί µε µία τεχνική έκθεση να υποστηρίξει ότι µία συγκεκριµένη επένδυση είναι καινοτόµος. Το βάρος ελέγχου θα περάσει στις ∆ΑΟΠ της Περιφέρειας.

-Στις φυτείες εάν περάσουν αποδεδειγµένα 10 έτη από την ώρα της εγκατάστασής της, µπορεί ο υποψήφιος να την αλλάξει χωρίς άλλον περιορισµό. Υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια, αν αποδεδειγµένα βάλει +20% σε παραγωγική ικανότητα, και αν αλλάξεις ποικιλία και µέθοδο φύτευσης και είδος.

-Οι νεαρές φυτείες τόσο όσον αφορά τις ΜΑΕ και την Τυπική Απόδοση θα µετράνε στο µισό.

Αναφορικά µε το πρόγραµµα επενδύσεων άρδευσης (Μέτρο 4.1.2), ο κ. Τσιατούρας παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει ο χρόνος για να στηθεί το θεσµικό πλαίσιο και το πληροφοριακό σύστηµα. «Εγώ θέλω να αποφύγω να προβλέψω για το πότε θα βγει η πρόσκληση, σίγουρα δεν πρόκειται να τρέξει παράλληλα µε την τρέχουσα προκήρυξη», ανέφερε.

Πηγή: https://www.agronews.gr/