Χρόνο με το χρόνο στεγνώνει η ρευστότητα για τα Σχέδια Βελτίωσης

2019-08-26

Συνοδεία µε την προωθούµενη µείωση της φορολογίας για τα συλλογικά σχήµατα η δεύτερη προκήρυξη για την ενίσχυση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών στα πλαίσια του Μέτρου 9. Προέχει η επίλυση νοµικών ζητηµάτων για την ίδρυση και τη λειτουργία των οµάδων παραγωγών 

Στο ηµερολόγιο των προκηρύξεων έχει ενταχθεί από τον περασµένο Ιούλιο µία δεύτερη προκήρυξη για την ενίσχυση των Οµάδων Παραγωγών στα πλαίσια του Μέτρου 9. Πρόθεση του κυβερνητικού επιτελείου, είναι να επιχειρήσει µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στο θέµα του συνεργατισµού, συνδυάζοντας τη συγκεκριµένη πρόσκληση που ενισχύει στην πενταετία µε ποσό έως 500.000 ευρώ νεοσύστατα συλλογικά σχήµατα, µε την προωθούµενη µείωση του συντελεστή φορολογίας των Οµάδων Παραγωγών από 13 στο 10%.

Σηµειωτέον ότι για τις Οµάδες Παραγωγών και το πλαίσιο που υπάρχει, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν εντοπιστεί διάφορα νοµικά ζητήµατα (π.χ Οµάδες χωρίς ΑΦΜ υπό την οµπρέλα συνεταιρισµών) τα οποία ίσως θα πρέπει να αντιµετωπιστούν πρώτα, ώστε να προχωρήσει η πρόσκληση.

Στην πρώτη προκήρυξη ύψους 25 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το ∆εκέµβριο του 2017, εντάχθηκαν συνολικά 190 συλλογικά σχήµατα, εκ των οποίων τα 30 περίπου κατάφεραν να εξασφαλίσουν ενίσχυση 400.000-500.000 ευρώ για την πενταετία. Τελικά, για την ένταξη όλων των δικαιούχων, δεσµεύτηκαν 38,5 εκατ. ευρώ. Αναφορικά µε τη νέα προκήρυξη, ο προϋπολογισµός υπολογίζεται να κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα.

Υπενθυµίζεται ότι το Μέτρο 9 επιδοτεί νέες οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών αναλόγως την αξία παραγωγής τους µε ένα εφάπαξ ποσό ετησίως. Για το πρώτο έτος, η ενίσχυση ορίζεται στο 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εµπόριο κατά το 1ο έτος µετά την αναγνώριση της Οµάδας και έως τα 100.000 ευρώ. Κάθε επόµενο έτος, το ποσοστό αυτό µειώνεται αντίστοιχα κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες.

Πηγή:agronews