Χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση σε δύο μυκητοκτόνα για την καλλιέργεια βαμβακιού από το ΥπΑΑΤ

2018-10-03

Το ΥπΑΑΤ ανακοίνωσε την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) VITAVAX ROYAL (δραστική ουσία: carboxin/thiram), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Διαβάστε την απόφαση https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/vitavax_royal_2018.pdf
Επίσης χορήγησε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SYSTIVA 33.3 FS (δραστική ουσία: fluxapyroxad), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού.
Διαβάστε την απόφαση https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/systiva_33,3fs_2018.pdf

Πηγή:agrotypos