Χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση σε δύο μυκητοκτόνα για την καλλιέργεια βαμβακιού από το ΥπΑΑΤ

Το ΥπΑΑΤ ανακοίνωσε την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) VITAVAX ROYAL (δραστική ουσία: carboxin/thiram), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Διαβάστε την απόφαση https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/vitavax_royal_2018.pdf
Επίσης χορήγησε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SYSTIVA 33.3 FS (δραστική ουσία: fluxapyroxad), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού.
Διαβάστε την απόφαση https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/systiva_33,3fs_2018.pdf

Πηγή:agrotypos