Αύξηση του γεωργικού εισοδήματος αλλά με όλο και λιγότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

2018-09-13

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το 2013 υπήρχαν στην ΕΕ 10,8 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις, αριθμός που σημαίνει μείωση κατά 22 % σε σύγκριση με τις 13,8 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις που είχαν καταγραφεί το 2007.

Το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά 28 %, από 12,6 σε 16,1 εκτάρια.

Παράλληλα, υπήρξε μείωση (κατά 25 %) του εργατικού δυναμικού στον γεωργικό τομέα, από 12,8 εκατομμύρια ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης το 2005 σε 9,5 εκατομμύρια το 2017, τα οποία αφορούν κυρίως μη μισθωτή δραστηριότητα των διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης και των οικογενειών τους.

Η αξία της γεωργικής παραγωγής παρουσίασε διακυμάνσεις, ωστόσο, σε πραγματικούς όρους, παρέμεινε γενικώς στο ίδιο επίπεδο.

Μολονότι οι επιδόσεις των διαφορετικών τομέων ποικίλλουν σημαντικά, τα ανωτέρω είχαν συνολικά ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του εισοδήματος που προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες ανά εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Δεδομένου ότι η αξία των γεωργικών εκροών ήταν σταθερή και το γεωργικό δυναμικό μειώθηκε, το μέσο εισόδημα ανά εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης παρουσίασε αύξηση. 

Πηγή:ellinikigeorgia