Αυξάνεται στα 25.000 ευρώ το όριο de minimis με απόφαση Κομισιόν

2019-02-25

Στα 25.000 από τα 15.000 ευρώ ανεβαίνει το δικαίωμα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων από τις 14 Μαρτίου σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν, ενώ αυξάνεται και το εθνικό όριο από το 1% στο 1,25% της αξίας αγροτικής παραγωγής. 

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η πρόταση της Επιτροπής για νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα αντικατοπτρίζει την αξία αυτής της μορφής στήριξης σε περιόδους κρίσης. Με την αύξηση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης στους αγρότες οι εθνικές αρχές θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και να είναι σε θέση να αντιδράσουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα για να στηρίξουν τους ευάλωτους αγρότες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε μεμονωμένους γεωργούς θα αυξηθεί κατά 66%. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα συνεχίσουν να συνοδεύουν τους συνήθεις κανόνες κοινοποίησης για τις Κρατικές ενισχύσεις, τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν. "

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να διανεμηθεί ανά αγρόκτημα κατά τη διάρκεια τριών ετών θα αυξηθεί από 15.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ. Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάθε χώρα της ΕΕ έχει μέγιστο εθνικό ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Κάθε εθνικό ανώτατο όριο θα καθοριστεί στο 1,25% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της χώρας κατά την ίδια τριετή περίοδο (από 1% στους ισχύοντες κανόνες). Πρόκειται για αύξηση του εθνικού ανώτατου ορίου του 25%.

Εάν μια χώρα δεν δαπανήσει περισσότερο από το 50% του συνολικού κονδυλίου της εθνικής βοήθειας σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, μπορεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο την ενίσχυση de minimis ανά εκμετάλλευση σε 25.000 ευρώ και το εθνικό ποσό στο 1,5% της ετήσιας παραγωγής. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 66% του ανώτατου ορίου ανά γεωργό και αύξηση κατά 50% του εθνικού ανώτατου ορίου.

Για τις χώρες που επιλέγουν αυτό το ανώτατο όριο, οι νέοι κανόνες απαιτούν τη δημιουργία υποχρεωτικών κεντρικών μητρώων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει την παρακολούθηση των χορηγηθεισών ενισχύσεων προκειμένου να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η παράδοση και η παρακολούθηση της αποκαλούμενης ενίσχυσης de minimis. Αρκετά κράτη μέλη διατηρούν ήδη τέτοια μητρώα, τα οποία θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν τα υψηλότερα ανώτατα όρια αμέσως.

Τα αυξημένα ανώτατα όρια τίθενται σε ισχύ στις 14 Μαρτίου και μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά σε ενισχύσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Πηγή:agronews