Αυστηροί έλεγχοι στη φυτοπροστασία λέει το Ευρωκοινοβούλιο

2019-01-18

Σχέδια για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις αποφάσεις της ΕΕ για αποδοχή της χρήσης ορισμένων προϊόντων φυτοπροστασίας, καθιστώντας την διαδικασία έγκρισης πιο διαφανή και φερέγγυα, ξεκίνησε να επεξεργάζεται το Ευρωκοινοβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρίαση την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου. 

Εκεί οι Ευρωβουλευτές συμφώνησαν πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε μελέτες που εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια και σχετικά με την διαδικασία έγκρισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος φυτοπροστασίας, στις οποίες μελέτες θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αφορούν τις εφαρμογές του εκάστοτε προς έγκριση σκευάσματος.

Αυτή ήταν μία από τις πολυάριθμες προτάσεις που υπέβαλε η ειδική επιτροπή του ΕΚ για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία εξετάζει το θέμα εδώ και περίπου ένα χρόνο. Η αναφορά της ειδικής επιτροπής υιοθετήθηκε με 526 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 72 αποχές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αιτούντες έγκριση θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις ρυθμιστικές μελέτες που διενεργούν σε δημόσιες βάσεις δεδομένων και να μεριμνούν για «περιόδους σχολιασμού», κατά τις οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να υποβάλουν πρόσθετα δεδομένα ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες θα έχουν ληφθεί υπόψη πριν τη λήψη της τελικής απόφασης.

Διαδικασία έγκρισης

Την διαδικασία έγκρισης ζητήθηκε να αναλαμβάνει ένα διαφορετικό κράτος κάθε φορά, ύστερα από αίτημα του ΕΚ προς την ΕυρωπαϊκΕπιτροπή, στο οποίο εκφράστηκαν ανησυχίες για το δικαίωμα των αιτούντων έγκρισης να διαλέξουν όποιο κράτος μέλος επιθυμούν για την εξέταση της αίτησής τους σχετικά με την έγκριση κάποιας δραστικής ουσίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), καθώς αυτή η πρακτική μπορεί να είναι ελλιπής ως προς τη διαφάνεια. Τέλος, το ΕΚ υπογράμμισε την ανάγκη για διαδικασίες πολιτικού ελέγχου κατάτη διαδικασία έγκρισης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει ναδημοσιεύουν ενδελεχή πρακτικά από τις συνεδριάσεις τους και οι ψηφοφορίεςτους να είναι ανοιχτές.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΚ, οι διαδικασίες αξιολόγησης μετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά θα πρέπει να ενισχυθούν, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει επιδημιολογική έρευνα για τις συνέπειες της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία. Προτείνει επίσης την επανεξέταση των υπαρχουσών μελετών για τους κινδύνους καρκινογένεσης από γλυφοσάτη και τη θέσπιση ανώτατων τιμών για κατάλοιπα γλυφοσάτης στο χώμα και τα επιφανειακά ύδατα.

Το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την προστασία ευάλωτων ομάδων και για να τελειώσει η χρήση φυτοφαρμάκων από μεγάλη απόσταση όταν αυτό συμβαίνει κοντά σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους παιχνιδιού, νοσοκομεία, μαιευτήρια και οίκους πρόνοιας.
Οι πράσινοι μπλοκάρουν τροπολογία που ζητά την απαγόρευση της γλυφοσάτης
Οι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπλοκάρουν μια τροπολογία που ζητά την απαγόρευση του ζιζανιοκτόνου της Monsanto, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας με το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), με το οποίο συνέταξαν άλλωστε την παραπάνω έκθεση που ψηφίστηκε εχθές. Μπορεί η έκθεση που εκπόνησε ο κεντροδεξός βουλευτής Norbert Lins (Λαϊκό Κόμμα) και ο πράσινος ευρωβουλευτής Bart Staes (Πράσινοι) να έλαβε την έγκριση του ΕΚ με 526 ψήφους υπέρ, όμως η συμμαχία αυτή φρόντισε ώστε μόλις τέσσερεις από τις 152 τροπολογίες που υποβλήθηκαν να εγκριθούν επιτυχώς.
Η ασυνήθιστη πολιτική συμφωνία μεταξύ των Πρασίνων και του ΕΛΚ οδήγησε στην απόρριψη μιας τροπολογίας που κατέθεσε η Ομάδα των Αριστερών GUE / NGL, η οποία ρητά ζήτούσε "άμεση απαγόρευση της παραγωγής, πώλησης και χρήσης γλυφοσάτης και όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία αυτή".
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά την ψηφοφορία, ο Staes επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του απέρριψε την πρόταση για απαγόρευση ουσιώς όπως η γλυφοσάτη και τα νεονικοτινοειδή.
"Θα θέλαμε να τα απαγορεύσουμε, αλλά απείχαμε πρώτα απ 'όλα επειδή υπήρχε συμφωνία μεταξύ των Πρασίνων και του ΕΛΚ ότι δεν θα υποστηρίζαμε τροπολογίες από την GUE αφενός και από την άλλη πλευρά ότι το ΕΛΚ δεν θα υποστηρίξει τις τροπολογίες του ECR," δήλωσε ο Staes.
Ο κύριος στόχος ήταν να διατηρηθεί η έκθεση ως είχε έπειτα από την έγκρισή της από την ειδική επιτροπή για τα φυτοφάρμακα και να την υπερασπιστούν οι δυο εισηγητές από κάθε επίθεση που προέρχεται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια. Υπογραμμίζει επίσης ότι το αίτημα για απαγόρευση της συγκεκριμένης ουσίας θα υπερέβαινε την εντολή της επιτροπής και δεν είχε καμία πιθανότητα να υλοποιηθεί ούτως ή άλλως.

Πηγή:agronews