Αστοιχείωτοι αξιολογητές ταλαιπωρούν κόσμο με απίθανες αμφιβολίες

2019-11-04

Αυτονόητες δαπάνες µε υποµνήµατα και µελέτες καλούνται να δικαιολογήσουν αγρότες και σύµβουλοι όσο κορυφώνεται η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων. 

Για 65 µόρια βάση κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιµήσεις, µε τον αριθµό αυτό να πέφτει όσο περισσεύουν χρήµατα από άλλα Μέτρα

Αντιµέτωποι µε νέα έξοδα και περιττή γραφειοκρατία βρίσκονται οι υποψήφιοι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης όσο προχωρά η αξιολόγηση, που ανάλογα µε την κατάρτιση του κάθε υπαλλήλου, καλούνται να δικαιολογήσουν επενδυτικές δαπάνες, που σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτονόητες. Πληροφορίες της Agrenda κάνουν λόγο για χαρακτηριστική περίπτωση αξιολογητή στη Βόρεια Ελλάδα που ζήτησε να µάθει τι το θέλει το χορτοκοπτικό µε 120 στρέµµατα πυκνής ελιάς, απαιτώντας την υποβολή υποµνήµατος από το γραφείο του συµβούλου για να περάσει η επένδυση. Τέτοια παραδείγµατα αναµένεται να πυκνώσουν όσο περνάει ο καιρός και δηµιουργούν εύλογες απορίες για το αν τελικά θα προλάβουν οι αξιολόγησεις να τελειώσουν µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου, ενώ µένει να φανεί πόσες επενδυτικές δαπάνες θα «κοπούν» απόρροια της άγνοιας ορισµένων αξιολογητών.

Εκτίµηση για βάση στα 65 µόρια όπου υπάρχουν πολλές αιτήσεις

Όσον αφορά τη βάση των µορίων για τα Σχέδια Βελτίωσης, µία πρώτη εικόνα δείχνει ότι θα κάτσει στο 65 για τις Περιφέρειες που έχουν προχωρήσει περισσότερο τις αξιολογήσεις (Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κρήτη). Ωστόσο, αναµένεται να υπάρξουν επιπλέον κονδύλια από άλλα Μέτρα των Προγραµµάτων (εκτός της υπερδέσµευσης των 300 εκατ. ευρώ), που ενδέχεται να µειώσουν τη βάση.

Αυτό που φαίνεται να απασχολεί παράλληλα τους υποψήφιους δικαιούχους, είναι η υποχρέωση εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης, να πραγµατοποιήσουν δαπάνες τουλάχιστον στο 20% του επενδυτικού τους σχεδίου. Λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά µέσο όρο ο προϋπολογισµός του φακέλου κάθε δικαιούχου είναι 100.000 ευρώ, αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει µέχρι το τέλος του 2020 να έχει βρει και να έχει κόψει τιµολόγια 20.000 ευρώ τουλάχιστον, αλλιώς θα απενταχθεί. Συγκεκριµένα, στην προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης αναφέρεται ότι:

Ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις αιτήσεις πληρωµής. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον αφορά υλοποίηση προϋπολογισµού που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού και µετά την υποβολή της αποµένει προς λοποίηση εγκεκριµένος προϋπολογισµός που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού [...]. Η πρώτη αίτηση πληρωµής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης πράξης. Μη τήρηση του παραπάνω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης πράξης.

Πηγή:agronews